TP.HCM: Năm 2017 phấn đấu thu đạt trên 347.000 tỷ đồng

Ngày 10-1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Tài chính TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo các đơn vị ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 347.882 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm khen thưởng các cá nhân, tập thể Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: T.H

Theo bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước năm 2016 được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp hơn dự báo,giá dầu thô và giá nhiều hàng hóa cơ bản thấp, kinh tế trong nước mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, các đơn vị ngành Tài chính TP.HCM đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 307.160 tỷ đồng, đạt 102,97% dự toán, tăng 12,36% so với năm 2015.  Ngoài việc quản lý hiệu quả nguồn thu-chi ngân sách, trong năm 2016, Sờ Tài chính TP.HCM đã thực hiện tốt công tác quản lý về sử dụng vốn đầu tư; Công tác quản lý nhà nước về giá; Công tác huy động vốn; thanh tra kiểm tra…

Trong năm 2016, Sở Tài chính TP.HCM đã tham mưu cho UBND TP.HCM phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương, với thời hạn 15 năm, đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư phát triển các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn. Đáng chú ý, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 19.600 doanh nghiệp, với số thuê truy thu và phạt trên 3.036 tỷ đồng; Cục Hải quan TP.HCM đã thu trên 380 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng thu trên 1.700 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau quan, công tác giá, xác định hàng phi mậu dịch…

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Sở Tài chính TP.HCM đề ra 15 giải pháp trọng tâm, trong đó phấn đấu tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước với chỉ tiêu được giao 347.882 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước TP.HCM đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Chỉ đạo công tác ngân sách trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm  đề nghị Sở Tài chính TP.HCM cần thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; phối hợp tốt với các đơn vị trong ngành Tài chính, các sở, ban ngành… thực hiện quản lý tốt công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn TP.HCM; phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan TP.HCM chủ động thực hiện các biện pháp tích cực để tăng cường nguồn thu; tăng cường giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, xử lý thu hồi nợ đọng; tăng cường công tác giám sát quản lý, kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, tăng cường kiểm tra kiểm soát giá phí và lệ phí, giá cả dịch vụ.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm lưu ý ngành tài chính phải quản lý, khai thác tốt nguồn thu từ phí và lệ phí; khai thác có hiệu quả nguồn lực từ nhà đất để bổ sung cho nguồn vốn đầu tư phát triển. Ngành cũng cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách để thu hút mạnh và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế, đảm bảo cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Lê Thu

Bạn nên đọc

Phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí

 Ngành công nghiệp khí Việt Nam sẽ phát triển đồng bộ, hiệu quả thông qua …

%d bloggers like this: