Tổng LĐLĐVN không đồng tình với cuộc bình chọn của VCCI

Ngày 16.5.2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã có công văn phúc đáp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc “Cung cấp thông tin thêm cho cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất”.

Đồng thời, Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN cũng có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị chỉ đạo Đảng đoàn VCCI ngừng tổ chức bình chọn vì việc này đã phủ nhận một quy định tốt cho người lao động (NLLĐ) mà gần 55 năm qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã quan tâm chăm lo cho NLĐ và Tổ chức Công đoàn (TCCĐ).

Ngày 16.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký công văn số 170/TLĐ, phúc đáp công văn số 1013/PTM-PC của VCCI về việc “Cung cấp thông tin thêm cho cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất”.

luat da quy dinh khong the phu nhan
Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến đời sống người lao động.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN có ý kiến: Xuất phát từ vai trò, vị trí của TCCĐ trong hệ thống chính trị, trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đời sống xã hội, Đảng và Nhà nước đã quan tâm xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến việc bảo đảm các điều kiện cần thiết cho CĐ hoạt động, trong đó cụ thể là Luật Công đoàn năm 1957 và 1990) cũng như Nghị quyết số 20/NQ-BCHTW của Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng Giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” đã quy định về tài chính CĐ tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho TCCĐ hoạt động hiệu quả gần 55 năm qua.

Được biết, VCCI sắp công bố kết quả DN bình chọn “Các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất”, chỉ ra 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất với môi trường kinh doanh.

Trong đó, đáng chú ý, theo VCCI , một trong các đề cử “quy định tồi” là “DN phải đóng tài chính cho CĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho N LĐ”.

Kế thừa các Luật Công đoàn trước đây và thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-BCHTW, ngày 20.6.2012, Quốc hội đã thông qua Luật Công đoàn năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2013.

Ngay sau khi Luật Công đoàn (sửa đổi) có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính CĐ. Tổng LĐLĐVN đã ban hành các quy định về phân cấp thu, phân phối, sử dụng và quản lý nguồn thu tài chính CĐ.

Có thể khẳng định Luật Công đoàn qua các giai đoạn trên cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đều có quy định về kinh phí CĐ.

Quy định này đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tạo điều kiện cho TCCĐ chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (DN).

Đồng thời, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ theo quy định của Hiến pháp và thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

Bởi thế, Công văn của Tổng LĐLĐVN khẳng định: Tổng LĐLĐVN không đồng tình với việc tổ chức cuộc bình chọn trên của VCCI, nhất là việc bình chọn những quy định không tốt đối với Tổng LĐLĐVN – một tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp công nhân và NLĐ. Việc bình chọn này đã phủ nhận một quy định tốt cho NLĐ mà gần 55 năm qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã quan tâm chăm lo cho người LĐ và TCCĐ.

Tổng LĐLĐVN đề nghị VCCI dừng việc làm trên, nhất là trong khi Tổng LĐLĐVN đang xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương về hoạt động của CĐ Việt Nam khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định TPP.

Trước đó, ngày 13.5. 2016, thay mặt Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đã ký công văn số 50-CV/ĐĐTLĐ gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đề nghị chỉ đạo Đảng đoàn VCCI ngừng tổ chức bình chọn đối với Luật Công đoàn 2012.

Văn bản khẳng định: “Trong phần nội dung, lý do mà VCCI đưa ra không chính xác, hợp lý, hợp tình, thiếu hiểu biết tối thiểu về TCCĐ; đoàn phí CĐ do đoàn viên CĐ đóng theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam (Khoản 1, Điều 26), chứ không phải do NLĐ đóng; DN đóng kinh phí bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ (Khoản 2, Điều 26) chứ không phải DN đóng tài chính cho CĐ; việc DN đóng kinh phí CĐ không ảnh hưởng gì đến tính độc lập của TCCĐ.

Thực tế đã cho thấy, có hàng nghìn DN, chủ yếu là các DN chưa có tổ chức CĐ, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ, chủ bỏ trốn, tiền lương và thu nhập của NLĐ chưa đảm bảo cuộc sống tối thiểu, quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến nhiều cuộc ngừng việc tập thể, đình công, quan hệ lao động phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Để hiểu thêm về nguồn thu và sử dụng kinh phí CĐ hiện nay,  trao đổi với PV Báo LĐTĐ ông Đặng Quang Điều – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế chính sách và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN – cho biết: Việc thu phí kinh phí CĐ, xuất phát từ mấy đặc điểm sau đây.

Thứ nhất, đối tượng thu kinh phí CĐ là NLĐ hưởng lương và họ là lực lượng lao động trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội và lợi nhuận của DN. Khoản thu kinh phí CĐ được tính vào giá thành của sản phẩm mà sản phẩm đó do chính LĐ làm ra và sau này quay trở lại phục vụ cho chính NLĐ.

Thứ hai, CĐ là một bên trong quan hệ lao động, có vai trò tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết những mẫu thuẫn, xung đột phát sinh giữa NLĐ và người sử dụng LĐ nhằm hạn chế những tranh chấp lao động.

Làm được như vậy cũng chính là góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giúp DN ổn định, phát triển và tăng năng suất lao động lên. Thứ ba, thu kinh phí CĐ cũng là khẳng định sự độc lập của TCCĐ, phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực của tổ chức CĐ quốc tế.

Cũng theo ông Điều, nhìn chung, những khoản chi đều hướng đến phục vụ, chăm lo đến đoàn viên CĐ và NLĐ.

Lan Ngọc

Theo LDTD

Bạn nên đọc

Phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí

 Ngành công nghiệp khí Việt Nam sẽ phát triển đồng bộ, hiệu quả thông qua …

%d bloggers like this: