Tổ chức tốt lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua đã ban hành Công văn số 809, ngày 16 tháng 9 năm 2013, về lãnh đạo tổ chức lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào các ngày 03, 04 và 05-10-2013 trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

Múa theo làn điệu dân ca Khmer – Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung công văn yêu cầu: các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp lãnh đạo tổ chức tốt lễ Sene Đôn Ta trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào trước, trong và sau lễ. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tổ chức thăm viếng các chùa, gia đình chính sách, các vị sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình khó khăn được vui lễ.

Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ là người dân tộc Khmer cần tạo điều kiện thăm hỏi, động viên, hoặc cho nghỉ phép để đón lễ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh theo phong tục cổ truyền. Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh-Truyền hình và Đoàn Nghệ thuật Khmer có chương trình phục vụ cho đồng bào Khmer trong dịp lễ. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo đảm an ninh xã hội trong các ngày lễ.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đồng bào Khmer hiểu rõ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại và luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên và phát huy ý chí tự lực vươn lên của đồng bào, đoàn kết giúp nhau xóa nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Quốc Tuấn_Theo website UBND T.Kiên Giang

bang gia o to

Free Ads Khám phá AeroSeven   Một chiếc Caterham hoàn toàn khác

Bạn nên đọc

Chủ tịch VietinBank được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay, tại TP Hạ Long, BCH Đảng bộ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ …

%d bloggers like this: