Tiếp tục công tác xây dựng Đảng với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm được Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tập trung thảo luận.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm được Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tập trung thảo luận – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã đề ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và yêu cầu “giữa nhiệm kỳ phải sơ kết, cuối nhiệm kỳ tổng kết, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Đại hội Đảng”.

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và xây dựng Báo cáo trình Đại hội đảng bộ cấp mình. Các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tiến hành tổng kết một cách nghiêm túc, trách nhiệm, đã xây dựng báo cáo tổng kết trình Đại hội đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo với Trung ương.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các đảng bộ trực thuộc, Bộ phận Thường trực Trung ương 4 đã chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết; tổ chức 4 hội nghị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến góp ý của đại diện 42 tỉnh ủy, thành ủy và 31 cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu, chỉ đạo hoành chỉnh để trình Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung tổng kết của Báo cáo đã bám sát nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương bằng kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo thực hiện công tác này trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung đã nêu trong Báo cáo, tập trung vào 3 nội dung và 4 nhóm giải pháp. Đó là đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, khuyến điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra.

Đồng thời góp ý thêm về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết./.

Nguyễn Hoàng
CP

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: