Thương hiệu có giá trị như thế nào trong M&A?

Trong các thượng vụ M&A, việc xác định giá trị thương hiệu thường là các chủ đề tranh cãi và làm tiến trình thương thảo chậm lại. Thương hiệu được hiểu là cả thương hiệu Cty hoặc thương hiệu sản phẩm. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quang Thuân – Tổng giám đốc CTCP Truyền thông Tài chính Stox Plus.

Theo ông, về mặt kế toán, giá trị thương hiệu chỉ được ghi nhận khi thực hiện các thương vụ M&A thông qua việc ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị sổ sách của Cty được mua lại và phần tiền mà bên mua trả cho bên bán hay còn gọi là “goodwill”. Vậy giá trị thương hiệu thường được định giá như thế nào? Về lý thuyết thì có nhiều phương pháp định giá khác nhau như: Dựa trên tổng chi phí đã phát sinh hoặc chi phí thay thế để xây dựng được thương hiệu đó đến ngày hôm nay. Đó là chi phí marketing, chi phí nghiên cứu và phát triển; chi phí quảng cáo,…; Chênh lệch giá bán với các nhóm sản phẩm không có thương hiệu tốt hoặc mặt bằng chung của thị trường; Phương pháp so sánh với thương hiệu khác; và Phương pháp chiết khấu thu nhập dựa trên doanh thu sẽ tạo ra trong tương lai và chi phí liên quan đến chính thương hiệu đó.

Việc định giá thương hiệu một cách riêng biệt trong các thương vụ M&A chủ yếu chỉ được thực hiện trong các thương hiệu lớn và mang tầm quốc tế. Trên thực tế, nguyên tắc 1-5% tính trên doanh thu hàng năm và 10-15% trên lợi nhuận sau thuế thương được áp dụng trong M&A các DNNVV. Và lẽ dĩ nhiên, tỉ lệ này có thể thay đổi tùy theo mô hình kinh doanh và thực tế của mỗi thương hiệu.

P.V _ Theo D Đ D N

Ảnh minh họa (Internet)

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: