Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế (Luật 71/2014) vừa được Quốc hội thông qua cuối tháng 11 sẽ áp dụng từ 1-1-2015.

Sau khi luật được thông qua, phổ biến ra các phương tiện truyền thông thì các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhảy dựng vì tính ra mức thuế thu nhập cá nhân mới cao ngất bất ngờ so với cách tính thuế hiện hành.

Ông Mai Thanh Tòng, Phó Chủ tịch Hội Kế toán TP.HCM, phân tích: Tuy không được giảm trừ gia cảnh như những người có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng tỉ lệ tính thuế đối với cá nhân kinh doanh thấp hơn nhiều. Cụ thể, chỉ 0,5%, 1%, 2%, cá biệt cho thuê tài sản là 5%, trong khi cá nhân có tiền lương, tiền công tuy được giảm trừ gia cảnh nhưng bậc thuế đầu tiên thấp nhất là 5%, lũy tiến đến những 35%. Biểu tỉ lệ này của ngành tài chính tính toán dựa trên những tỉ lệ thu nhập, lợi nhuận từng ngành nghề lâu nay. Có lẽ họ cũng đã tính toán mức doanh thu trung bình của các hộ kinh doanh để cho ra cách tính thuế mới. Cách mới tính khoán thì đơn giản hơn nhiều. Nhìn chung, đa số hộ cá thể có mức doanh thu không cao, cho nên theo cách tính năm 2015 thì số thuế phải nộp có tăng nhưng tăng không đáng kể, trong mức vài triệu đồng/năm.

Tuy tăng thuế không nhiều nhưng việc sửa luật này có ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, lẽ ra cần được lấy ý kiến của người dân, hội ngành nghề một cách đầy đủ, ông Tòng góp ý.

TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, cho rằng tính thuế khoán là hợp lý, đơn giản, lợi thế hơn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vì khỏi cần sổ sách, hóa đơn chứng từ rối rắm. Vấn đề còn lại người kinh doanh xác định đúng doanh số, yêu cầu cơ quan thuế chấp nhận đúng doanh số của mình, không áp đặt mức doanh số cao hơn. Người kinh doanh có thể yêu cầu nhân viên thuế ngồi ở cửa hàng của mình nhiều ngày mà quan sát xem có bao nhiêu lượt khách, khách mua bao nhiêu tiền hàng… tính ra mức trung bình để xác định doanh số.

QUỲNH NHƯ

Theo (PL)