Thủ tướng: Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều thách thức

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích, thời gian tới, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động, gây bạo loạn, mất ổn định nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức…

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương.

Sáng 16/10/2015, Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị;…

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và khẩu hiệu “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Theo Đại tướng Trần Đại Quang, trong những năm tới, tình hình quốc tế sẽ có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều cơ hội, thuận lợi để phát triển song cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, tự phê bình nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ XI có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V.

Báo cáo Chính trị được Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng Bộ Công an Trung ương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đã được đề ra. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

 Thủ tướng yêu cầu ngành công an luôn tuyệt đối trung thành, thấm nhuần tư tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Thủ tướng yêu cầu ngành công an luôn tuyệt đối trung thành, thấm nhuần tư tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương, của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Lực lượng Công an nhân dân đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ứng phó kịp thời trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, gây mất ổn định chính trị xã hội nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

“Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, phát huy cao nhất thời cơ thuận lợi và thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa – độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu cao cả này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, phải xây dựng lực lượng công an nhân dân chúng ta thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó.

“Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thành công tốt đẹp. Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘vì nước quên thân, vì dân phục vụ’; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, luôn xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân-một lực lượng vũ trang trọng yếu, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

P.Thảo

Dân trí

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: