Thu thuế nội địa đạt 90% dự toán

Theo Tổng cục Thuế, trong 10 tháng đầu năm 2014, tổng thu nội địa không kể dầu thô ước đạt 90% dự toán, bằng 82% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013.


Bên cạnh biện pháp tăng thu cho NSNN, ngành Thuế thực hiện các chính sách cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN. Ảnh: T.Hằng.

Năm 2014, dự toán thu NSNN mà Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là 624.200 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 85.200 tỷ đồng; thu nội địa là 539.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều đạt khá so với dự toán và tăng trưởng thu so với cùng kỳ như: thu từ khu vực DN Nhà nước ước đạt trên 80% dự toán, tăng 40% so cùng kỳ năm 2013; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 90%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất ước đạt gần 90%. Có 49/63 địa phương đạt được tiến độ dự toán.

Tuy nhiên, mục tiêu mà Bộ Tài chính đặt ra với ngành Thuế trong năm 2014 là tăng thu từ 8 đến 10% dự toán. Đây là một nhiệm vụ khá nặng nề với cơ quan Thuế, nhất là trong điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn; ngành Thuế triển khai các giải pháp về thuế để hỗ trợ thị trường, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách thuế mới.

Do vậy, trong thời gian còn 2 tháng kết thúc năm ngân sách, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp quản lý thu đã đề ra từ đầu năm 2014; trong đó thường xuyên theo dõi, phân tích diễn biến tình hình thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đôn đốc thu kịp thời vào NSNN năm 2014 đối với một số khoản thu lớn như dầu khí, cổ tức và lợi nhuận còn lại…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt trên 95% doanh nghiệp khai thuế điện tử; Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý thuế; kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan Thuế, cán bộ thuế.

(HQ Online)

 

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: