Thu hẹp quyền điều chỉnh biên chế công chức của Bộ trưởng Nội vụ

Nghị định mới về quản lý biên chế công chức vừa được ban hành của Chính phủ quy định Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm thẩm định để trình Thủ tướng xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức của các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành.

Nghị định vừa được ban hành mang số 110/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. Nghị định mới điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm quản lý biên chế công chức.

Cụ thể, theo Nghị định số 21/2010/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm điều chỉnh biên chế công chức trong phạm vi biên chế công chức dự phòng được Thủ tướng phê duyệt theo quy định.

Việc điều chỉnh biên chế công chức các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành theo Nghị định mới sẽ do Thủ tướng quyết định.
Việc điều chỉnh biên chế công chức các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành theo Nghị định mới sẽ do Thủ tướng quyết định.

Còn theo Nghị định số 110, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi biên chế công chức dự phòng được Thủ tướng phê duyệt hàng năm.

Bộ trưởng Nội vụ chỉ giữ quyền điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nghị định mới cũng bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

P.Thảo

Dân trí source

Mọi thông tin hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Tin Tức, Thị Trường, Thương Hiệu, Doanh Nghiệp … xin gửi về địa chỉ email: info@saigontiepthi.vn; Đường dây nóng: 01 247.000.247.

dang-ky-giay-phep-website

Thành Lập Công Ty

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: