Tháng 2/2015, TP. HCM thu hút 505,6 triệu USD vốn FDI

Kinh tế TP.HCM ngay từ những tháng đầu năm 2015 đã có nhiều khởi sắc (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, ước thu ngân sách tháng 2/2015 là 9.216 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm là 33.063 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ năm 2014.

Một số loại thu tăng so với cùng kỳ năm 2014 như: Thu từ khu vực kinh tế nhà nước tăng 18,24%; thuế bảo vệ môi trường tăng 8,19%, thu lệ phí trước bạ tăng 8,24%, thu phí – lệ phí tính cân đối tăng 51,53%…

Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tháng đầu năm 2015 có dấu hiệu tích cực, nhiều chỉ số tăng trưởng mạnh như chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 5,4% so với tháng 12/2014; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 2/2015, tính chung cả vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút được thêm 505,6 triệu USD, tăng 170,5% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 44 dự án FDI với tổng vốn 421 triệu USD (so với cùng kỳ tăng 5,1% về số dự án và tăng 180% về vốn). Ngoài ra, có 20 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 84,6 triệu USD (so với cùng kỳ tăng 53,9% về số dự án và tăng 131% về vốn điều chỉnh).

Về đầu tư trong nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cho biết, trong tháng 2 đã có 3.826 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký 18.297 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 58% về số lượng doanh nghiệp và tăng 34% về vốn đăng ký). Ngoài ra, còn có 6.659 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với số vốn bổ sung 21.769 tỷ đồng. Tính tổng chung số vốn đăng ký và bổ sung là hơn 40.000 tỷ đồng, tăng 50,4% so với cùng kỳ.

Theo Duy Hữu
baodautu