Tháng 10, Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ trình Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng

“Đổi mới mô hình tăng trưởng, sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động” là Nghị quyết bao trùm về kinh tế của cả nhiệm kỳ, đặt ra mục tiêu cụ thể và có tầm nhìn 10 năm tới. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KHĐQT sớm hoàn thiện Đề án.

Ngày 12/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các các bộ, ban ngành Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc xây dựng Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Đề án này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị cho ý kiến và chuyển tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận trong tháng 10/2016 trước khi ban hành một Nghị quyết về nội dung này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan soạn thảo và các bộ, ban ngành Trung ương xác định được vị trí quan trọng của việc xây dựng Đề án. Sau Nghị quyết Đại hội Đảng XII, việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về Đổi mới mô hình tăng trưởng, sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động là Nghị quyết bao trùm về kinh tế của cả nhiệm kỳ này, đặt ra các mục tiêu cụ thể và có tầm nhìn trong 10 năm tới.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Đề án cần cụ thể hóa, làm rõ hơn những quan điểm, tư tưởng của Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Cơ quan soạn thảo đánh giá lại việc triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế với mục tiêu cuối cùng là phát triển nhanh và bền vững so với tiềm năng và yêu cầu, điều kiện của đất nước. Khái niệm phát triển bền vững cũng được Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ.

Phó Thủ tướng gợi ý nội dung của Đề án phải được cụ thể hóa trên cơ sở nền tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế với mục tiêu tăng trưởng dài hạn, tăng trưởng bao trùm. Đồng thời Đề án cũng phải đặt ra các nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội…

Ngoài ra, các bộ, ban, ngành Trung ương cần rà soát các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư để chắt lọc những nội dung thể hiện được quan điểm, tư tưởng của Đảng về nội dung này từ đó tổng kết, tích lũy. Nội dung nào không phù hợp thì phải loại bỏ để thống nhất về nhận thức và hành động cho các cấp, ngành.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – cơ quan chấp bút cho Đề án, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, tổ chức, đơn vị ở trong nước để sớm hoàn thiện Đề án, trình cơ quan có thẩm quyền thảo luận và quyết định.

NĐH

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: