Tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Năm 2014, tỉnh Cà Mau đề ra nhiều giải pháp đồng bộ cùng với các cam kết mạnh mẽ để đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo mọi thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư, cho DN để các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư yên tâm làm ăn, phát triển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư tại tỉnh Cà Mau

Theo ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở KH – ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết, mặc dù có nhiều bất lợi trong thu hút đầu tư do Cà Mau nằm xa các trung tâm thành phố lớn nhưng với những chủ trương mang tính đột phá đi đôi với những biện pháp thiết thực và cụ thể, những năm qua thu hút đầu tư tại Cà Mau vẫn gặt hái được những thành quả nhất định, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương phát triển.

Những nỗ lực được ghi nhận

Trong những năm qua, để khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh luôn cố gắng cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế qua việc xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi với việc tập trung nỗ lực cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết công việc của DN và nhà đầu tư, nhằm rút ngắn thời gian gia nhập thị trường của DN. Tỉnh còn tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, hỗ trợ DN tìm kiếm đối tác kinh doanh, quảng bá sản phẩm… giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN. Đồng thời, đổi mới hình thức quản lý nhà nước đối với DN theo hướng từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và tăng tính năng tự chịu trách nhiệm cho DN, tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhằm thường xuyên giám sát “bộ phận một cửa” để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Với những giải pháp này, Cà Mau mong muốn tạo một môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, thông thoáng, tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi chọn Cà Mau làm điểm đến để đầu tư và làm ăn lâu dài tại địa phương.

Theo báo cáo của Phòng Hợp tác đầu tư của Sở KH – ĐT tỉnh Cà Mau, hiện tại tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 154 dự án với tổng vốn trên 73.870 tỷ đồng, trong đó có 06 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn là 12,125 triệu USD. Trong những năm qua, tỉnh Cà Mau đã có chính sách đổi mới trong thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, thông qua việc thực hiện đề án “một cửa liên thông”, tỉnh đã chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong hoạt động xúc tiến đầu tư. Các sở quản lý ngành, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ quản lý phải chủ động, chủ trì trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với ngành lĩnh vực, địa phương quản lý. Đồng thời tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, giải quyết dứt điểm và kịp thời các khó khăn và vướng mắc của DN, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi do đó đã cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh của địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều thủ tục hành chính đã được rút gọn, giảm bớt phiền hà và thời gian chờ đợi. Tỷ lệ mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân và DN khi tiếp xúc với cơ quan nhà nước đều được đánh giá tốt qua việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mẫu dấu, thuế được quy về một đầu đã giúp cho DN hưởng nhiều tiện ích như công khai hóa về thủ tục hồ sơ, qui trình giải quyết hồ sơ và hậu đăng ký kinh doanh… trên website của tỉnh. Bên cạnh đó, Cà Mau cũng tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Tăng cơ hội thu hút đầu tư

Để làm được việc này, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thời gian qua Cà Mau đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nghiên cứu, đánh giá lại môi trường, chính sách thu hút đầu tư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ để tạo ra sự thay đổi về chất, nâng cao vị thế thông qua việc triển khai quyết liệt Đề án Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau đến năm 2020. Các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh cũng đang được khẩn trương quy hoạch và đầu tư nhằm chuẩn bị mặt bằng đủ điều kiện sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư. Chính phủ cũng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch khu kinh tế Năm Căn, thành khu kinh tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau và chung cho cả toàn vùng. Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng để khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh như: Đường Bờ Nam Sông Đốc, Cảng Hòn Khoai. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của DN.

Bên cạnh đó, có nhiều dự án đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đã góp phần tạo tác động lan tỏa, tích cực đối với kinh tế địa phương. Khơi dậy các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy gia tăng sự phát triển của các ngành dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, dịch vụ việc làm…, từng bước hình thành ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Tạo nguồn ngân sách và giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động địa phương.

Không chỉ vậy, Sở KH – ĐT còn tham mưu cho UBND tỉnh rà soát và ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong thẩm quyền của tỉnh, giải quyết linh hoạt các thủ tục cấp phép và triển khai thực hiện sau giấy phép cho nhà đầu tư. Ngoài ra, tỉnh còn công khai minh bạch trên website về thủ tục và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan chức năng còn chủ động, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục theo hướng bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Bước đầu đã thu hút được các dự án đầu tư theo định hướng của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo ra một số vùng động lực kinh tế mới của tỉnh.

Qua các chương trình hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương với các DN, các nhà đầu tư đang có dự án trên địa bàn tỉnh hàng năm để tiếp thu ý kiến, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các DN, các nhà đầu tư. Sở còn lồng ghép chương trình xúc tiến đầu tư như cung cấp cho đại biểu tham dự bộ tài liệu gồm các danh mục dự án mời gọi đầu tư, tài liệu hướng dẫn đăng ký DN. Cập nhật đăng tin về Quỹ thách thức DN Việt Nam trên website của Sở tạo điều kiện để các DN trên địa bàn tỉnh tiếp cận với nguồn tài trợ không hoàn lại cho các sáng kiến kinh doanh cùng người thu nhập thấp của các DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong thời gian qua, tỉnh đã tổ chức thành công 07 khóa đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó có 04 khóa Khởi sự doanh nghiệp và 03 khóa Quản trị doanh nghiệp.

Với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, sự nhiệt tình và năng nổ của đội ngũ cán bộ công chức, cộng với sự cam kết luôn cùng đồng hành với các nhà đầu tư, đã tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư, các DN trong và ngoài nước khi chọn Cà Mau làm điểm “tập kết” trong đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính sách ưu đãi của Cà Mau

Để tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho DN về thủ tục hành chính khi tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 về ban hành danh mục công việc hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 của UBND tỉnh Cà Mau về Quy chế phối hợp giải quyết, quản lý về thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của DN trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Về chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đều được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định, cụ thể:

– Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.  Đối với các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

– Hỗ trợ, ưu đãi tín dụng đầu tư theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ.

– Miễn, giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP  ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

– Về đơn giá cho thuê đất, mặt nước áp dụng theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Quốc Chánh

Theo D Đ D N

bang gia o to

Free Ads sieuthioto

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: