Tăng vốn điều lệ của Viettel lên 100.000 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Theo đó, Viettel sẽ có vốn điều lệ 100 nghìn tỷ đồng, Nhà nước là chủ sở hữu của Viettel.

Trước đó, Viettel được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng. Chính phủ trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các Bộ có liên quan; giao cho Tổng Giám đốc Viettel thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Viettel theo quy định.

Viettel có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng, quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông, bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel làm nhiệm vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có chiến tranh.

Viettel thực hiện sản xuất kinh doanh đa ngành, trong đó các ngành kinh doanh chính là viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, bưu chính, sản xuất thiết bị. Cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ.

Viettel có 63 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố ở trong nước; có 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 3 chi nhánh, văn phòng đại diện của Viettel ở nước ngoài; 7 công ty con do Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ; 10 công ty con do Viettel sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 10 công ty liên kết do Tập đoàn viễn thông Quân đội nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Trần Thảo

(DĐDN)

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: