Tăng cước dịch vụ chuyển thư từ 15/2

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTTT quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập chính thức có hiệu lực từ ngày 18/1/2014.

Theo đó, đối với dịch vụ thư cơ bản trong nước vận chuyển bằng đường thủy bộ, thư có khối lượng đến 20 gram có giá cước tối đa là 3.000 đồng; thư có khối lượng trên 20-100 gram là 4.500 đồng; trên 100-250 gram là 6.000 đồng. Mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram (2 kg) sẽ tính thêm cước là 2.000 đồng. Bên cạnh đó, bưu thiếp có giá cước vận chuyển tối đa là 2.000 đồng.

Trường hợp vận chuyển bằng đường máy bay, ngoài mức giá cước trên, khách hàng còn phải nộp thêm giá phụ cước máy bay. Cụ thể, giá phụ cước máy bay tối đa đối với thư đến 100 gram là 500 đồng, thư trên 100-250 gram là 1.500 đồng, mỗi 250 gram tiếp theo đến 2.000 gram là 2.000 đồng. Riêng đối với bưu thiếp, giá phụ cước máy bay tối đa là 500 đồng.

Ngoài ra, đối với dịch vụ thư cơ bản quốc tế cũng chia theo đường thủy bộ và đường máy bay. Cụ thể, nếu vận chuyển bằng đường thủy bộ, thư có khối lượng đến 20 gram là 10.500 đồng cho các nước APPU và 12.500 đồng cho các nước khác. Với khối lượng tương tự, phương thức vận chuyển bằng máy bay đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương là 4.500 đồng, châu Âu 6.500 đồng, châu Phi 8.500 đồng và châu Mỹ là 10.500 đồng. Dịch vụ bưu chính phổ cập quy định trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, để giảm thiểu thấp nhất những tác động bất lợi khi tăng cước, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã quyết định chọn thời điểm triển khai dự kiến từ ngày 15/2 tới.

L.Nga/ Theo D Đ D N

bang gia o to

Free Ads sa`i go`n tiê´p thi? - khuyê´n ma~i - doanh nghiê?p

Bạn nên đọc

Hành trình đưa Pháp đến chung kết World Cup 2018

Người mẫu Việt 23 tuổi đoạt danh hiệu ‘Man Of The World’ Cao Xuân Tài …

%d bloggers like this: