\n

Tag Archives: Luật Doanh nghiệp

Một số ý kiến về quy định “người đại diện theo pháp luật” và “con dấu” trong Dự thảo LUẬT DOANH NGHIỆP

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (Dự thảo LDN) đã được hoàn thiện và chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). Có thể nói, Dự thảo LDN đã được xây dựng trên cơ sở tôn trọng tối đa quyền tự do kinh doanh, giảm …

Đọc tiếp »