\n

Tag Archives: kinh tế

Vinatex là công ty TNHH 100% vốn Nhà nước

Theo Nghị định 118/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Vinatex là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Vinatex là 3.400 tỷ đồng. Nghị …

Đọc tiếp »

10 doanh nhân TP.HCM đạt Doanh nhân tiêu biểu 2013

Trong danh sách Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu khối địa phương 2013 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bầu chọn, TP.HCM có 10 người. Doanh nghiệp do các doanh nhân này lãnh đạo cũng có tên trong danh sách 105 Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh …

Đọc tiếp »