Sẽ siết chặt khuyến mại nạp thẻ của các nhà mạng

Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao di động trả trước không quá 10% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn dự thảo Thông tư quy định mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại và mức giá trị vật chất tối đa khuyến mại áp dụng cho từng đơn vị dịch vụ viễn thông, hàng hóa chuyên dùng viễn thông đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất toàn quốc.

Dự thảo nêu rõ nhà mạng không được khuyến mại vượt quá 50%.

Dự thảo nêu rõ, giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa chuyên dùng thông tin di động được khuyến mại là giá trị dịch vụ thông tin di động đã dùng, hàng hóa chuyên dùng đã mua không có khuyến mại và chưa tính giá trị trong các lần khuyến mại trước đó trước khi tổ chức chương trình khuyến mại.

Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao di động trả trước, hoặc thuê bao di động trả sau hoạt động dưới một năm, hoặc thuê bao di động trả sau có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông dưới một triệu đồng của dịch vụ thông tin di động, không được vượt quá 10% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa chuyên dùng thông tin di động được khuyến mại.

Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao di động trả sau hoạt động trên một năm, hoặc thuê bao di động trả sau có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ 1 triệu đồng trở lên; hoặc thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau đã hoạt động trên một năm và có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ một triệu đồng trở lên (tính cho cả thời gian và doanh thu khi là thuê bao là trả trước) của dịch vụ thông tin di động không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa chuyên dùng thông tin di động được khuyến mại.

Theo dự thảo, khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ thông tin di động là thuê bao trả sau hoạt động trên 1 năm và có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ 1 triệu đồng trở lên hoặc thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau đã hoạt động trên 1 năm và có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ 1 triệu đồng trở lên (tính cho cả thời gian và doanh thu khi là thuê bao trả trước).

Khi khách hàng thỏa mãn điều kiện trên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng đã đủ điều kiện và chi phí khách hàng phải tự chịu khi tham gia chương trình khuyến mại cho khách hàng thường xuyên.

Khi tổ chức khuyến mại giảm giá cho khách hàng thường xuyên, doanh nghiệp phải đồng thời tuân thủ quy định đối với chương trình khuyến mại giảm giá.

Vũ Phương/NĐT

Bạn nên đọc

Chùm ảnh: Gió giật điên cuồng ở Nha Trang, xe máy bị quật ngã la liệt giữa đường

Khi đổ bộ vào đất liền, bão số 12 với sức gió giật cấp 13 …

%d bloggers like this: