Sacombank tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2015

Nhằm thông qua đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Đồng thời, báo cáo các phương án hoạt động trong tác cấu trúc toàn hệ thống, Sacombank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 vào cuối tuấn qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng và đang mạnh mẽ thay đổi khi các hình thức hợp tác kinh doanh, cũng như làm nóng thị trường bằng các thương vụ M&A đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và trong khu vực.

Ông Phan Huy Khang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sacombank

Đặc biệt, trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), việc tái cấu trúc và sáp nhập để tăng quy mô hoạt động và việc nâng cao năng lực cạnh trở thành một xu hướng tât yếu và sự hợp nhất của các TCTD đã và đang góp phần tạo nên các định chế tài chính có quy mô và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ và rộng lớn hơn.

Riêng tại Việt Nam, việc hợp nhất các TCTD cũng là chủ trương của ngân hàng nhà nước (NHNN), để tạo ra một hệ thống ngân hàng theo hướng có sức cạnh tranh sâu rộng về cả quy mô và năng lực, đủ sức cạnh tranh khi VN bước vào chặng đường hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và trên thế giới.

Nắm bắt yêu cầu đó, Sacombank đã quyết định tái cấu trúc toàn hệ thống thông qua việc công bố sáp nhập với Southem bank, nhằm tạo ra một TCTD mạnh cả về quy mô và năng lực. Cụ thể, sau sáp nhập thì vốn điều lệ của Sacombank sẽ đạt 18.853 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 567 điểm giao dịch trên cả nước, Campuchia, Lào và tổng số CBNV là 15.510 người.

Phương án sáp nhập, cũng như chiến lược TCT của Sacombank đều nhận được sự đông thuận của tất cả cổ đông chiến lược.

Thông qua Đại hội, Ban HĐQT của Sacombank cũng thông qua cổ đông các phương án hoạt động sau khi sáp nhập. Cụ thể, tỷ lệ hoán đổi cổ phần cũng được Đại hội thông qua theo tỷ lệ: 1 cổ phần của Southern Bank (PNB) sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB). Đồng thời, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập, bao gồm: cổ phần nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank (0,0875 cổ phần); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 cổ phần); trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 (0,120 cổ phần); thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 cổ phần) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 cổ phần.

“Việc sáp nhập với Southem Bank, sẽ đưa Sacombank trở thảnh một ngân hàng Việt Nam có quy mô lớn nhất. Tạo cơ hội để Sacombank tiếp tục phát triển hơn nữa, xứng tầm trong khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó mang lại lợi ích tổng thể cho các cổ đông, khách hàng, góp phần nhiều hơn vào nền kinh tế đất nước”. Ông Kiều Hữu Dũng- Chủ tịch HDQT của Sacombank chia sẻ.

Southem Bank thành lập 19/5/1993. Đển 31/12/2014, Southem bank có vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 82.068 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 43.093 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 17,2 tỷ đồng cùng với hệ thống mạng lưới là 139 điểm giao dịch, với tổng số lượng nhân viên là 2.902 người. Việc sáp nhập với southem bank dự kiến sẽ được hoàn tât thủ tục vào quý IV/2015.

Bảo Lan

(Công lý)

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: