Rời phố về đảo lập nghiệp

Ba anh em Hùng Cường - Văn Hường - Thanh Phong đã lựa chọn trở về Lại Sơn. Ảnh: L.TUYẾT

Ba anh em Hùng Cường – Văn Hường – Thanh Phong đã lựa chọn trở về Lại Sơn. Ảnh: L.TUYẾT

Bạn nên đọc

Mua hòn đá vệ đường 50 ngàn đồng, người đàn ông Nam Định được báu vật 5 tỷ đồng

Ở Việt Nam, có nhiều hòn đá có khả năng kỳ lạ như tỏa ra …

%d bloggers like this: