Ra mắt Công ty mẹ – công ty con: Công ty Thuốc lá Thăng Long

Tổng tài sản hợp nhất của Công ty mẹ -con Thuốc lá Thăng Long đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng khoảng 25%, tổng vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, vốn đầu tư chủ sở hữu đạt gần 500 tỷ đồng.

Ông Vũ Văn Cường Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và ông Vũ Văn Thưởng giám đốc cty Thuốc là Thăng Long ký kết biên bản bàn giao. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Vinataba tổ chức ra mắt Công ty mẹ – công ty con: Công ty Thuốc lá Thăng Long trên cơ sở chuyển các Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng về là công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Tổng công ty đang tích cực triển khai đề án tai cơ cấu Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015 theo đúng lộ trình đề ra; đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả, theo nguyên tắc: Triển khai ngay các nội dung tái cơ cấu đã có sự đồng thuận cao và đầy đủ các điều kiện thuận lợi. Đồng thời, xây dựng mô hình tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo từng nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Theo ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, mục đích của việc tái cơ cấu này là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tài chính của các doanh nghiệp thành viên; tập trung nguồn lực, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư có trọng điểm và tránh cạnh tranh nội bộ, hướng đến sự phát triển bền vững của toàn Tổ hợp.

Sau khi tiếp nhận 3 đơn vị, về quy mô, tổng tài sản hợp nhất của nhóm công ty đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với Thăng Long, tổng vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt gần 500 tỷ đồng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu thuần đạt 4.581 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 294 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.959 tỷ đồng.

Để ổn định tình hình trong giai đoạn tiếp theo thực hiện quá trình tái cơ cấu, đảm bảo nguyên tắc từng bước, thận trọng và hiệu quả, công tác bàn giao bước đầu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tài chính, nguồn lực con người. Khi các đơn vị đã hoạt động ổn định, Tổng công ty sẽ tiếp tục bàn giao các công tác khác như: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên…

Sau một thời gian triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu này, Tổng công ty sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, năm 2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng đã thực hiện thành công mô hình thí điểm tái cơ cấu, tổ chức lại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con; trong đó, Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ./.

Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Bạn nên đọc

Hơn 250 iPhone XS Max giấu trong hành lý từ Mỹ về Sài Gòn

Kiểm tra hành lý của 4 người quốc tịch Mỹ, hải quan sân bay Tân …

%d bloggers like this: