Quyền hưởng thù lao môi giới thương mại

Môi giới là hoạt động rất hữu ích – là “chất xúc tác” thúc đẩy các giao dịch thương mại và được thừa nhận bởi quy định pháp luật.

Theo Luật thương mại 2005, môi giới thương mại là hoạt động thương mại trong đó một thương nhân làm trung gian trong quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các bên và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Nhằm đảm bảo sự tự do thỏa thuận, pháp luật cho phép các bên tự do thỏa thuận thời điểm phát sinh quyền hưởng thù lao môi giới. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau. Quy định trên xuất phát từ bản chất của hoạt động môi giới, bên môi giới chỉ có nghĩa vụ làm trung gian đến khi các bên đã hoàn thành việc giao kết hợp đồng chứ không giám sát việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng giữa các bên.

Tương ứng với quyền hưởng thù lao của bên môi giới là nghĩa vụ trả tiền của bên được môi giới. Quyền của bên môi giới chỉ được đảm bảo khi bên được môi giới thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Trên thực tế, nhiều hợp đồng có giá trị lớn và bên được môi giới chỉ được thanh toán khi các bên được môi giới đã thanh toán cho nhau. Vì vậy, tuỳvào quyền và nghĩa vụ của hai bên có thể phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã giao kết hợp đồng nhưng mốc thời hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán lại là một thời điểm khác.

Thỏa thuận thời điểm thực hiện nghĩa vụ thanh toán thường nằm trong điều khoản thời hạn thanh toán của hợp đồng môi giới, theo đó bên được môi giới có nghĩa vụ thanh toán cho bên môi giới trong thời hạn nhất định kể từ ngày nhận được tiền thanh toán từ đối tác.

Thỏa thuận như vậy mang lại rất nhiều rủi ro cho bên môi giới: Thứ nhất, bên môi giới khó có thể kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ giữa các bên. Thứ hai,quyền lợi của bên môi giới bị ràng buộc với bên được môi giới, nếu bên được môi giới không nhận được tiền thì bên môi giới cũng không được thanh toán.

Với vai trò là cầu nối giữa cung và cầu, nhà môi giới góp phần tăng hiệu quả cho các giao dịch cũng như nền kinh tế. Tuy nhiên, nhà môi giới cần cân nhắc khi ký kết hợp đồng môi giới để tự bảo vệ quyền lợi trực tiếp của mình.

Công ty luật PLF
Theo D Đ D N

Bạn nên đọc

Hành trình đưa Pháp đến chung kết World Cup 2018

Người mẫu Việt 23 tuổi đoạt danh hiệu ‘Man Of The World’ Cao Xuân Tài …

%d bloggers like this: