Phương án cổ phần hóa Cty mẹ – Tcty Tư vấn xây dựng Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam với hình thức cổ phần hóa bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

Logo của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP có vốn điều lệ 357,74448 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 35.774.448 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, 18.244.968 cổ phần nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ; năm 2018, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 là 1.779.500 cổ phần, chiếm 4,97% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP là Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 413 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP là 413 người.

Chí Kiên

CP

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: