Phát triển bưu điện văn hóa xã gắn với xây dựng nông thôn mới

Mục tiêu từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư phát triển hệ thống bưu điện văn hóa xã gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phương thức quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

https://i0.wp.com/nongnghiep.vn/Upload/Image/2013/8/5/buu%20dien%20van%20hoa.jpg?resize=450%2C338

Ông Nguyễn Hoài Phong – Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang khẳng định với tâm huyết: Trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nay đến năm 2020, hệ thống bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh phải thực sự là cơ sở hạ tầng mới bên cạnh các thiết chế khác như: điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… để hợp thành một quần thể làm tốt công tác phục vụ công ích cho nhân dân, góp phần chấn hưng kinh tế nông thôn, gắn chặt với xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Phong, với 138 điểm bưu điện văn hóa xã hiện có, Bưu điện tỉnh Kiên Giang phối hợp với các ngành chức năng có liên quan củng cố và làm mới lại cơ sở hạ tầng, nhằm nâng cao khả năng phục vụ các nhu cầu cần thiết về thông tin truyền thông cho khu vực nông thôn. Nghiên cứu xây dựng bưu điện văn hóa xã trở thành kênh phân phối bán lẻ những dịch vụ kinh doanh của bưu điện và các tổ chức doanh nghiệp khác phù hợp với điều kiện hoạt động của bưu điện văn hóa xã. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính bán lẻ, viễn thông cơ bản, mở rộng cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tại bưu điện văn hóa xã trên cơ sở hợp tác với các đối tác chiến lược là Viễn thông Kiên Giang, Mobifone Kiên Giang… để cùng khai thác cơ sở hạ tầng, phát triển nhiều hoạt động kinh doanh, phục vụ nhu cầu người dân.

Cụ thể là các dịch vụ công ích bưu chính, viễn thông với giá rẻ; Internet; thu cước, thu hộ bảo hiểm, điện lực, truyền hình vệ tinh; chi hộ ngân hàng; bán lẻ viễn thông, phát triển thuê bao; tiết kiệm bưu điện; phát triển kênh bán lẻ các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; hợp tác với các tổ chức tài chính, tín dụng ngân hàng lấy bưu điện văn hóa xã làm điểm tựa phát triển thị trường tín dụng nhỏ lẻ, dịch vụ tài chính cho dân cư nông thôn; quảng cáo và các dịch vụ thương mại khác.

Trước mắt, từ nay đến năm 2015, Kiên Giang tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp 35 điểm bưu điện văn hóa xã ở 35 xã điểm xây dựng nông thôn mới theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp 200 đầu sách/xã phục vụ nhu cầu đọc sách của nhân dân. Tỉnh Kiên Giang xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp, chương trình kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên bưu điện văn hóa xã về kinh doanh, tiếp thị, ứng dụng tin học… đáp ứng yêu cầu về triển khai các loại hình dịch vụ mới. Đổi mới cơ chế và mô hình tổ chức của bưu điện văn hóa xã, nghiên cứu triển khai mô hình “Tổ dịch vụ”, “Gia đình bưu điện văn hóa xã” nhằm mục tiêu hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các vùng nông thôn.

Được biết, sau 15 năm triển khai thực hiện, tỉnh Kiên giang đầu tư xây dựng 138 điểm bưu điện văn hóa xã, trong đó có nhiều điểm thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân hoạt động của bưu điện văn hóa xã nảy sinh nhiều những khó khăn, bất cập và hiệu quả kém.

Ông Nguyễn Hoài Phong – Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang – cho biết chi phí sửa chữa, nâng cấp, đầu tư bổ sung một số hạng mục cho hệ thống bưu điện văn hóa xã tăng nhanh và từ khi chia tách bưu chính – viễn thông năm 2008 đến nay không có nguồn kinh phí. Phần lớn điểm bưu điện văn hóa xã nhà cửa xuống cấp, hư hỏng dẫn đến hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả, thậm chí đóng cửa ngừng hoạt động. Bưu điện văn hóa xã chủ yếu là hoạt động công ích nên doanh thu không cân đối được chi phí nhưng thiếu nguồn bù lỗ. Phong trào đọc sách báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã giảm do xuất hiện nhiều loại hình thông tin khác. Thù lao cho người làm việc tại bưu điện văn hóa xã từ 450.000 đồng/điểm nâng lên 850.000 đồng/điểm hiện nay, thấp xa so với thị trường lao động, không đảm bảo cuộc sống sinh hoạt nên người lao động chưa yên tâm gắn bó với công việc và xin nghỉ việc nhiều./.

Hoài Anh _ Theo Website Kiên Giang

Ảnh minh họa (Internet)

Bạn nên đọc

Thủ thuật thêm .html vào website word press

Thủ thuật thêm .html vào Woocommerce? Trước tiên bạn chèn code sau vào functions.php: Muốn …

%d bloggers like this: