Phát hiện 190 tỷ đồng đầu tư hạ tầng du lịch sai mục đích

 Ngày 15/10, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã ký Thông báo Kết luận thanh tra số 2139/TB-TTCP việc thực hiện chính sách pháp luật về “Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch” đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kiểm tra, xác minh tại 9 UBND tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện, sử dụng vốn hỗ trợ đã vi phạm trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Cuộc thanh tra thực hiện chính sách pháp luật về “Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch” đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thanh tra Chính phủ thực hiện.Cụ thể, khi lập kế hoạch vốn hỗ trợ báo cáo Chính phủ chỉ dự kiến các danh mục dự án, công trình để xác nhận nhu cầu về vốn; Quyết định giao cho nhiều đơn vị làm chủ đầu tư dẫn đến việc quản lý quy hoạch cũng như đầu tư phát triển các khu du lịch đạt hiệu quả còn hạn chế; Quyết định đầu tư chưa phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, phải điều chỉnh quy hoạch, gây lãng phí hơn 3,84 tỷ đồng (Ninh Thuận, Bình Thuận).

Các tỉnh Ninh Thuận, Kiên Giang, Cà Mau chưa giải trình được việc sử dụng Vốn hỗ trợ số tiền hơn 15,1 tỷ đồng.

Các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau sử dụng Vốn hỗ trợ sai mục đích đối với một số dự án, công trình ngoài Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của địa phương và không thuộc nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tổng số tiền gần 190 tỷ đồng.

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình: 36,95 tỷ đồng, Lào Cai: 49,946 tỷ đồng, Tuyên Quang: 28,193 tỷ đồng, Ninh Thuận: 29,459 tỷ đồng, Bình Thuận: 11,847 tỷ đồng, Long An:6,247 tỷ đồng, Sóc Trăng:4,2, Cà Mau: 22,322 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, có biện pháp xử lý số tiền gần 190 tỷ đồng vốn hỗ trợ sử dụng sai mục đích, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hữu Tuấn _Báo Đầu Tư

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: