Những ngày Đại đoàn kết ASEAN

Từ ngày 21 đến 23 – 11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN – Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, bao gồm: Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong lễ khai mạc và bế mạc sự kiện, các hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch và hình ảnh về đất nước con người các nước ASEAN; hoạt động giới thiệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể các nước ASEAN đã được UNESCO công nhận; giới thiệu trang phục truyền thống các nước ASEAN; giới thiệu nghề thủ công truyền thống các nước ASEAN; giới thiệu không gian văn hóa, tư liệu, sách ASEAN…

M.Sơn
Đại Đoàn Kết

Bạn nên đọc

Đế chế cà phê Trung Nguyên ra sao trong vòng xoáy kiện tụng của vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ?

Rất nhiều vấn đề của Trung Nguyên đã được mang ra “mổ xẻ” từ mâu …

%d bloggers like this: