Ngân hàng nhà nước trưng cầu ý kiến về khoản thu của VAMC

Ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Quy định về khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt. Kể từ khi ra đời, VAMC đã giúp hệ thống ngân hàng tạm thời đi qua ác mộng nợ xấu, tuy nhiên việc thiếu các quy định cụ thể khiến cho hoạt động của VAMC trở nên thiếu hiệu quả như chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐTV Cty VAMC.

Nội dung của dự thảo xoay quanh vấn đề nguồn thu của công ty quản lý tài sản VACM là bao nhiêu sau khi mua các khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt. Theo dự luật, các khoản thu của VAMC sẽ bao gồm khoản thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt trừ đi số tiền tương ứng VAMC đã thu theo quy định tại điểm (b) (sau đây gọi là khoản thu từ số tiền thu hồi nợ); (b) Số tiền được hưởng hằng năm theo một tỷ lệ do NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tính trên số dư còn lại cuối kỳ của khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản đã mua bằng trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là khoản thu trên số dư nợ gốc).

Các tỷ lệ thu hồi được nhấn mạnh là sau khi có sự thống nhất của ngân hàng nhà nước và bộ tài chính.

Cụ thể, tỷ lệ thu hồi được tính toán dựa trên công thức

Khoản thu trên số dư nợ gốc

A = B x C x (n/365)

Trong đó:
A: Là khoản thu trên số dư nợ gốc của từng khoản nợ xấu;
B: Là số dư nợ gốc cuối kỳ của khoản nợ xấu theo quy định tại khoản 1 Điều này;
C: Là tỷ lệ khoản thu trên số dư nợ gốc do NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;
n: Đối với năm mua nợ xấu và phát hành trái phiếu đặc biệt thì n được tính từ ngày phát hành trái phiếu đặc biệt đến ngày 31/12 của năm đó; đối với các năm tiếp theo, trừ năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán thì n được tính là 365 ngày; đối với năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán thì n được tính từ ngày 1/1 của năm đó đến ngày trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán.

Khoản thu từ thu hồi nợ

X = Y x D – A

Trong đó:

X: Là khoản thu từ thu hồi nợ của từng khoản nợ xấu trong năm;
Y: Là tổng số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu mà Công ty quản lý tài sản đã mua bằng trái phiếu đặc biệt được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này; Đối với năm mua nợ xấu và phát hành trái phiếu đặc biệt thì số tiền thu hồi nợ được tính lũy kế từ ngày phát hành trái phiếu đặc biệt đến ngày 31/12 của năm đó; đối với các năm tiếp theo, trừ năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán, số tiền thu hồi nợ được tính lũy kế từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đó; đối với năm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán thì n được tính từ ngày 1/1 của năm đó đến ngày trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán.
D: Là tỷ lệ khoản thu từ số tiền thu hồi nợ NHNN quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;
A: Là khoản thu từ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

N.M

antt source

Mọi thông tin hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Tin Tức, Thị Trường, Thương Hiệu, Doanh Nghiệp … xin gửi về địa chỉ email: info@saigontiepthi.vn; Đường dây nóng: 01 247.000.247.

dang-ky-giay-phep-website

Thành Lập Công Ty

 

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: