‘Muốn quảng bá du lịch, cần quảng bá văn hóa’

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch và quảng bá văn hóa phải gắn kết với nhau. Văn hóa là sản phẩm của du lịch, muốn quảng bá du lịch cần quảng bá văn hóa.

Quảng cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo Tổ quốc

Ngày 11/1, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Ban Chủ nhiệm Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình hành động quốc gia về du lịch.

Tại cuộc họp, Ban Chủ nhiệm chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình hành động quốc gia về du lịch đã nêu những giải pháp và hoạt động trong năm 2017.

Theo đó, ngành du lịch tiếp tục triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn sau khi được ban hành; bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về du lịch, hướng dẫn thực hiện các văn bản liên quan trong triển khai Luật Du lịch (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua.

Ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đồng thời tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế nhằm thu hút khách du lịch theo các nội dung thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013- 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo ra sản phẩm độc đáo, đặc trưng của du lịch từng vùng cũng như của du lịch Việt Nam, nâng cao tính cạnh tranh các sản phẩm du lịch và tăng cường xuất khẩu tại chỗ. Thúc đẩy sản xuất và bán hàng lưu niệm phục vụ du lịch, xây dựng thêm các điểm du lịch làng nghề. Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển du lịch trên cơ sở đào tạo, tăng cường năng lực, nghiệp vụ du lịch trong các hoạt động kinh doanh để thích ứng được yêu cầu phát triển du lịch. Tăng cường kiểm tra các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên du lịch không phép; bảo vệ môi trường du lịch, xóa bỏ tình trạng đeo bám khách và chèn ép khách du lịch…

Phát biểu ý kiến về lĩnh vực này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch hằng năm về quảng bá văn hóa, du lịch ở nước ngoài. Theo đó, quảng bá, xúc tiến du lịch và quảng bá văn hóa phải gắn kết với nhau. Văn hóa là sản phẩm của du lịch, muốn quảng bá du lịch cần quảng bá văn hóa.

Về nguồn lực trong năm 2017, Bộ trưởng yêu cầu tập trung nguồn lực cho quảng bá văn hóa, du lịch, kể cả nguồn lực trong chương trình sự nghiệp văn hóa của Bộ một cách hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đề nghị Tổng cục Du lịch là đầu mối trung tâm để kết nối các đơn vị trong việc quảng bá xúc tiến du lịch gắn với quảng bá văn hóa. Việc xúc tiến, quảng bá căn cứ nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn sớm xây dựng chương trình biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội thành sản phẩm du lịch. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ hợp tác với các công ty du lịch xây dựng tour du lịch giới thiệu điểm đến Nhà hát Lớn.

Thanh Phương _ CP

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: