Mở rộng thanh toán song phương điện tử đối với tài khoản ngoại tệ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, việc triển khai thí điểm thành công thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại Sở Giao dịch và KBNN TP. Hồ Chí Minh đối với tài khoản ngoại tệ sẽ là tiền đề để hệ thống KBNN triển khai diện rộng trong tháng 8 này.

Triển khai TTSPĐT sẽ giúp hệ thống KBNN giảm giao dịch với khách hàng bằng tiền mặt. Ảnh: T.Hằng.

Hệ thống TTSPĐT đã được KBNN triển khai từ năm 2013 và sau 1 năm  (năm 2014), KBNN đã hoàn thành triển khai diện rộng thành công và vận hành hệ thống TTSPĐT và phối hợp thu ngân sách trên toàn quốc với 4 hệ thống ngân hàng thương mại (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) cho hơn 700 KBNN cấp huyện trong hệ thống KBNN và Sở giao dịch KBNN.

Trong năm 2015, KBNN đã tiếp tục triển khai mở rộng với các hệ thống ngân hàng thương mại cho tài khoản chuyên thu bằng đồng Việt Nam tại 73 KBNN quận, huyện và Văn phòng KBNN tỉnh.

Theo đánh giá của KBNN, hệ thống TTSPĐT đã cải thiện đáng kể chất lượng công tác kế toán, thanh toán của KBNN; các giao dịch thanh toán được điện tử hóa, sử dụng chữ ký số và thực hiện online, thay thế hoàn toàn phương thức thủ công giao nhận, xử lý và thanh toán bằng chứng từ giấy tại đơn vị KBNN cấp huyện với ngân hàng thương mại như trước đây.

Hệ thống TTSPĐT đã tạo thuận lợi cho công tác tập trung các khoản thu NSNN được kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế. Các khoản chi NSNN sau khi được kiểm soát sẽ được thanh toán ngay lập tức theo từng giao dịch online, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các cấp ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN…

Do vậy, với việc triển khai hệ thống TTSPĐT đối với tài khoản ngoại tệ sẽ giúp cho hoạt động giao dịch giữa KBNN với Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản điện tử hóa không chỉ tạo ra nhiều thuận lợi trong công tác nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ KBNN mà còn nâng cao chất lượng thanh toán, hạn chế sai sót, tạo nhiều thuận lợi, cho các cơ quan, tổ chức có giao dịch với KBNN.

(HQ Online)

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: