Luật mới có liên quan đến doanh nghiệp như: Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư, Luật Kinh Doanh …

MỘT SỐ LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC VÀO NĂM 2015

TT Số hiệu VB Ngày ban hành Nội dung Ngày có hiệu lực Tải văn bản
1 49/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 01/01/2015
2 50/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT XÂY DỰNG 01/01/2015
3 51/2014/QH13 19/06/2014 LUẬT PHÁ SẢN 01/01/2015
4 66/2014/QH13 25/11/2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 01/07/2015
5 67/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT ĐẦU TƯ 01/07/2015
6 68/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT DOANH NGHIỆP 01/07/2015
7 69/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 01/07/2015

SGTT

Bạn nên đọc

Vietlott nổ tưng bừng, người may mắn trúng Jackpot 2 hơn 40 tỷ đồng

Một người may mắn vừa trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 40 tỷ đồng, …

%d bloggers like this: