Luật mới có liên quan đến doanh nghiệp như: Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư, Luật Kinh Doanh …

MỘT SỐ LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC VÀO NĂM 2015

TT Số hiệu VB Ngày ban hành Nội dung Ngày có hiệu lực Tải văn bản
1 49/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 01/01/2015
2 50/2014/QH13 18/06/2014 LUẬT XÂY DỰNG 01/01/2015
3 51/2014/QH13 19/06/2014 LUẬT PHÁ SẢN 01/01/2015
4 66/2014/QH13 25/11/2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 01/07/2015
5 67/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT ĐẦU TƯ 01/07/2015
6 68/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT DOANH NGHIỆP 01/07/2015
7 69/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 01/07/2015

SGTT

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: