Kỳ họp dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 9 với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, một kỳ họp sôi động, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, để lại niềm tin, ấn tượng tốt đẹp với đồng bào và cử tri cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại kỳ họp này, Quốc hội (QH) đã xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014 và những tháng đầu năm 2015.

QH vui mừng nhận thấy tình hình đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh được bảo đảm, tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế có những kết quả nổi bật…

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của mình trước nhân dân, các vị đại biểu QH đã thẳng thắn đánh giá mặt được, chưa được, chỉ ra những yếu kém, tồn tại trong các ngành, lĩnh vực, dự báo nguy cơ tiềm ẩn cản trở sự phát triển, nhất là trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc Trung Quốc tiến hành xây đắp với quy mô lớn tại các bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

QH yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế nước nhà, giữ vững đà tăng trưởng, thực hiện thành công tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh tế; mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, kiên quyết đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, đưa đất nước vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo.

Về công tác xây dựng pháp luật, QH xác định là một nội dung trọng tâm của kỳ họp. Tiếp theo việc ban hành Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức Viện KSND…

Tại kỳ họp này QH đã xem xét, thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Như vậy, về cơ bản hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước và các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo Hiến pháp mới, với tinh thần tôn trọng Nhà nước pháp quyền, nền dân chủ nhân dân.

QH cũng dành sự quan tâm thích đáng trong thảo luận, cho ý kiến về các dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Trưng cầu ý dân và một số luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tư pháp theo quy định của Hiến pháp, định hướng cải cách tư pháp; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường…

Chủ tịch QH nêu rõ: QH tiếp tục khẳng định mục tiêu bảo đảm chính sách an sinh xã hội lâu dài cho người lao động. Đồng thời, tại kỳ họp này, thể theo nguyện vọng của một bộ phận người lao động, QH đã ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, trong đó xác định: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Trường hợp người lao động có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần, tạo điều kiện để người lao động được lựa chọn phù hợp.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về vấn đề này, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản, không để xảy ra oan, sai và bồi thường cho người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự.

Phiên chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp tiếp tục được cử tri, đồng bào cả nước quan tâm theo dõi, giám sát và đồng tình, ủng hộ.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn 5 thành viên Chính phủ và ra Nghị quyết về vấn đề này. Nội dung chất vấn đã được lựa chọn đúng, trúng những vấn đề về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo. Đây là những vấn đề vừa cấp bách, vừa chiến lược trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, đòi hỏi có giải pháp để giải quyết hiệu quả.

Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng và tiếp tục khẳng định sự cần thiết, tính đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; coi đây là dự án quan trọng đặc biệt quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giao Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo khả thi, tiến hành các công việc cần thiết để triển khai dự án và hàng năm báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013, Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016; lần đầu tiên tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Để các quyết định của QH được thực hiện nghiêm túc, QH giao UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Chính phủ, chính quyền địa phương, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, MTTQ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp mới, các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này.

Trong đó lưu ý việc triển khai Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND và các luật khác về tổ chức bộ máy Nhà nước để phục vụ việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIII – một kỳ họp sôi động, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới vừa kết thúc, để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng bào và cử tri cả nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu kịp thời gặp gỡ, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để luôn có tiếng nói đại diện cho quyền lợi của cử tri vào các quyết định của QH.

Lê Sơn _ CP

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: