Kiên Giang: Triển khai 251 cuộc thanh tra

Năm 2016, ngành Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã triển khai 251 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 249 cuộc.

Phát hiện sai phạm hơn 22,5 tỷ đồng, trong đó kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 3,6 tỷ đồng, thu cho đơn vị hơn 1,2 triệu đồng, thu nộp ngân sách hơn 17,6 tỷ đồng, đã thu 15,9 tỷ đồng (đạt 90,25%); kiểm điểm rút kinh nghiệm 114 tập thể, 228 cá nhân, kiểm điểm có hình thức kỷ luật 51 cá nhân (đã kỷ luật 18 cá nhân với hình thức: Cảnh cáo 5, khiển khách 11, buộc thôi việc 2); chuyển cơ quan điều tra 2 vụ 2 người.

Qua thanh tra chuyên ngành, phát hiện 2.917 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 2.618 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

PH

(Thanh tra)

Bạn nên đọc

Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp càng ‘teo tóp’

TP – Việc Cty Liên hợp xây dựng Vạn Cường – một doanh nghiệp tư …

%d bloggers like this: