Kiên Giang thu hút gần 700 dự án đầu tư

Năm nay, tỉnh Kiên Giang đã thu hút 15 dự án đầu tư, vốn đăng ký hơn 2.500 tỷ đồng, góp phần nâng tổng số dự án thu hút đầu tư toàn tỉnh đến nay là 690 dự án, với diện tích 34.131 ha, tổng vốn đăng ký trên 450 nghìn tỷ đồng.

Trong tổng số dự án trên, có 321 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 140.000 tỷ đồng, chiếm 31% tổng vốn đăng ký. Phần lớn những dự án này đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, du lịch – dịch vụ, sản xuất và chế biến hàng hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng….

Huyện đảo Phú Quốc là địa phương thu hút số dự án đầu tư khá lớn với số lượng lũy kế đến nay có 189 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư; trong đó, có 23 dự án FDI. Tổng diện tích các dự án này 7.192 ha, tổng vốn đăng ký 212.656 tỷ đồng; trong đó có 28 dự án đã đi vào hoạt động, vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng; 22 dự án đang triển khai xây dựng, vốn đầu tư 35.582 tỷ đồng, những dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên đảo Phú Quốc khá chậm do bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư chưa đáp ứng tiến độ, tạo đất sạch để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2017 tỉnh sẽ tích cực huy động tối đa các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, với nhiều hình thức như BOT, BTO, BT, PPP… để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đồng thời, tăng cường xúc tiến mời gọi, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh vào các lĩnh vực có lợi thế; chú trọng ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sử dụng nhiều lao động gắn với cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, giao đất sạch để nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng các cụm, khu công nghiệp như: Thạnh Lộc, Tắc Cậu (Châu Thành), Thuận Yên (Hà Tiên), Xẻo Rô (An Biên)… để vừa mời gọi, thu hút đầu tư, vừa triển khai thực hiện các dự án đã cấp phép.

Mặt khác, tỉnh cũng xây dựng đề án phát triển du lịch của từng địa phương có thế mạnh du lịch trên 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh gắn với huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, tập trung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ trên đảo Phú Quốc; tạo điều kiện thuận lợi mời gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực vào đảo ngọc.

Ngoài ra, tỉnh cũng rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư trên đảo Phú Quốc, qua đó thu hồi những dự án không khả thi, dự án treo, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã cấp phép.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: