Kiên Giang bảo vệ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên

Thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về lĩnh vực đất đai, từ nay đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang tập trung quản lý tài nguyên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế ô nhiễm môi trường, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tập trung hoàn thành việc công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị định 30 của Quốc hội. Sở cũng điều chỉnh dự án đo đạc địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đến năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang hoàn thành việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch nguồn tài nguyên quan trọng, như tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, ngăn chặn xu hướng suy giảm các loại tài nguyên; bảo vệ và khai thác hiệu quả diện tích đất nông nghiệp; khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Sở xây dựng cơ bản dữ liệu các nguồn tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo hướng phát triển bền vững.

Đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang hoàn thành công tác lập quy hoạch quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; gắn việc ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường với rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững; ưu tiên xây dựng và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất, nước, khoáng sản; không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang đặt mục tiêu: 100% chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 95% chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh.

Theo ông Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang, để thực hiện tốt các mục tiêu này, Sở tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, thường xuyên tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các doanh nghiệp, người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; công khai các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường năng lực quản lý nhà nước; chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, hạn chế thiệt hại bởi ngập lụt, hạn hán, xói lở bờ biển, bờ sông, xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, giá trị kinh tế, thực trạng và xu hướng diễn biến của các nguồn tài nguyên.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên môi trường; ngăn chặn các vi phạm; đề xuất xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành./.

Lê Sen / Ảnh minh họa (Internet)

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: