Kiểm tra công tác thực hiện thủ tục hành chính tại 3 cục thuế

Theo tin từ Bộ Tài chính, Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 3 Cục Thuế là: Lào Cai, Kiên Giang và Hà Tĩnh, kể từ ngày 23-9 tới.

Thời gian qua, cơ quan Thuế các cấp chấp hành nghiêm việc niêm yết công khai văn bản, chính sách, nội quy của ngành Thuế. Ảnh: Thu Hằng.

Đợt kiểm tra 3 cục thuế nêu trên sẽ tập trung vào kiểm tra việc thực hiện, tuân thủ thủ tục hành chính, nhằm phát hiện những thiếu sót, hạn chế, những tiêu cực (nếu có) để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Được biết, ngay từ đầu năm 2014, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, các vụ, cục, Tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp nhằm phát hiện những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức.

Căn cứ kết quả rà soát, lập danh sách các thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được rà soát. Trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức.

Tổ chức công bố, công khai, cập nhật, niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

(HQ Online)

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: