Khai quật khảo cổ tại 2 Khu di tích

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Kiên Giang khai quật khảo cổ tại 9 điểm thuộc Khu di tích Óc Eo-Ba Thê, ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang và 5 điểm thuộc Khu di tích Nền Chùa, ấp Tràm Dưỡng, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

 Cổ vật Óc Eo – Ảnh: InternetThời gian khai quật từ nay đến ngày 30/6/2019. Tổng diện tích khai quật là 19.115 m², trong đó Khu di tích Óc Eo-Ba Thê 16.700m²; Khu di tích Nền Chùa 3.415 m². Chủ trì khai quật là ông Bùi Chí Hoàng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật trên địa bàn tỉnh An Giang, Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản; những hiện vật thu được trong quá trình khai quật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Kiên Giang để giữ gìn, bảo quản.

Sau khi kết thúc khai quật tại mỗi địa điểm, chậm nhất 3 tháng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Kiên Giang phải có báo cáo sơ bộ. Sau khi kết thúc toàn bộ đợt khai quật, chậm nhất sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản Văn hóa.

Lưu Thủy _ baochinhphu

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: