Kết quả thực hiện hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2015

Sản xuất chế biến cá đóng hộp xuất khẩu tại Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTCFOOD Kiên Giang

Là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều này đã tạo động lực cho Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa để tham gia vào thị trường quốc tế. Đây là cơ hội tốt nhất để mở rộng doanh số hàng nông thủy sản có thế mạnh của tỉnh Kiên Giang, đồng thời việc gia nhập WTO cũng đã tạo ra động lực mạnh hơn cho những cải cách hành chính để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển.

Năm 2015, với quyết tâm tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phấn đấu của các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển, hội nhập kinh tế đã đạt được một số kết quả cơ bản sau:

Một là, hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế: Thực hiện rà soát hệ thống văn bản pháp quy hiện hành, loại bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp, từ đó đề nghị các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản đủ về số lượng, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi, góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; sáp nhập thu gọn đầu mối, chuyên môn hóa công tác quản lý dự án, cổ phần hóa theo cơ chế đổi mới doanh nghiệp nhà nước đảm bảo yếu tố cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế thị trường; đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế; triển khai Đề án hiện đại hóa hành chính giai đoạn 2015-2020; việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính của các ngành, các cấp trong tỉnh cũng tiến hành theo hướng ngày càng tinh gọn, công khai và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện cũng như giám sát của người dân. Tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Một cửa liên thông” trong việc cấp giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh…, cũng như Đề án “Một cửa” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, huyện, xã, phường. Trong năm, đã ban hành 09 quyết định công bố thủ tục hành chính, với 613 thủ tục. Bên cạnh đó, định kỳ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người dân để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút nguồn vốn đầu tư;

Hai là, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm: Năm 2015 kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 71.933 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch, tăng 9,62% so cùng kỳ; trong đó, khu vực nông- lâm- thủy sản tăng 4,2%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 13%, khu vực thương mại, dịch vụ tăng 13%. Hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã có mặt trên thị trường 43 quốc gia, hiện là địa phương có nguồn nguyên liệu lúa gạo, thủy hải sản đa dạng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Trong năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Theo công bố của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh của Kiên Giang năm 2014 xếp thứ 9/63 tỉnh và đứng thứ 3/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong danh sách tốt so với cả nước.

Chế biến thủy sản xuất khẩu

Thực hiện xúc tiến nước ngoài và được sự ủng hộ của các tổ chức, hiệp hội, các doanh nghiệp xuất khẩu, kinh doanh du lịch; công tác phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại gắn với du lịch ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực với nhiều phương pháp đa dạng như: Tham gia các hội chợ triển lãm, nghiên cứu, khảo sát thị trường, tổ chức đón đoàn vào, đưa thông tin lên website, ấn phẩm, brochure… Năm 2015 đã tổ chức 06 cuộc xúc tiến nước ngoài.

Sở Công Thương đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ kiểm tra và cấp 338 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất khẩu khi có yêu cầu, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục xuất khẩu được nhanh chóng đáp ứng tiến độ giao hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, tạo điều kiện cho hàng hóa của doanh nghiệp lưu thông thuận lợi trên thị trường thế giới.

Đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp từ nguồn vốn Trung ương cũng như địa phương thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tìm hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu… cho các đối tượng là ban giám đốc, cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, từng bước phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh là một vấn đề quan trọng trong tiến trình nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh được chú trọng; trong năm triển khai dự án tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên sóng phát thanh và truyền hình; đã cấp mới 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm, nâng tổng số sản phẩm được cấp giấy chứng nhận cho 75 cơ sở; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 03 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 45 doanh nghiệp;

Ba là, phát triển đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường:Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đến nay tỉnh Kiên Giang đã được Chính phủ xem xét phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020; trong từng giai đoạn tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiến hành rà soát, bổ sung các quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Ngành Thuế từng bước điều chỉnh các chính sách ưu đãi thuế theo hướng thực thi các cam kết, phù hợp với yêu cầu hội nhập; thông qua chính sách thuế góp phần thúc đẩy xuất khẩu, thu hút nguồn vốn FDI, bảo hộ và nâng cao năng lực của một số ngành hàng; tổ chức triển khai hình thức kê khai thuế qua mạng, đến nay có trên 91% tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh thực hiện, giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần thực hiện cải cách hành chính của tỉnh.

Ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng theo mục tiêu điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kiểm soát thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối vận động phù hợp với thị trường chung cả nước và phát triển khá tốt;

Bốn là, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 100% số xã trong đất liền được nhựa hóa; đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 60%; số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%.

Thu hoạch lúa ở cánh đồng lớn tại huyện Châu Thành – Ảnh tư liệu

Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp, nông thôn theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa gạo, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất theo hướng VietGap được chú trọng, năm 2015, đã có 08 đơn vị và doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ được 12.684,7 ha tại các huyện: Châu Thành, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Hòn Đất. Đồng thời UBND tỉnh đang lấy ý kiến trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đất trồng lúa và khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ và Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/213 của Thủ tướng Chính phủ;

Năm là, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường từ đó có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm; chú trọng công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quy hoạch và đưa các cụm công nghiệp, xử lý chất thải, nghĩa trang ra xa khu dân cư và đô thị. Đặc biệt đã hoàn thành việc xây dựng giá đất, kiểm kê quỹ đất của các tổ chức; hoàn thành lập dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; đã phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với gia đình người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cấp phát, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là chú trọng giải quyết tốt chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động mất việc. Ngành Y tế đã triển khai các chương trình, dự án hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để hiện đại hóa hệ thống thiết bị ngành, khám và điều trị miễn phí cho các đối tượng theo quy định.

Công tác đào tạo nghề, hỗ trợ, giải quyết việc làm được quan tâm. Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” được tăng cường tổ chức thực hiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung 52%, trong đó lao động qua đào tạo nghề 43%; tỷ lệ hộ nghèo 2,73% giảm 0,85% so với năm 2014.

Củng cố thế trận quốc phòng, tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác phối hợp, tuần tra nhất là các tuyến biên giới, biển đảo. Thực hiện tốt công tác phân giới cắm mốc, duy trì hợp tác đảm bảo an ninh quốc phòng với lực lượng vũ trang các tỉnh của Vương quốc Campuchia để đảm bảo hòa bình, an ninh biên giới. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện đề án xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế – xã hội;

Sáu là, đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực: Chủ động và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, tỉnh đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo sau đại học ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2015”. Qua đó, góp phần nhất định vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thời kỳ hội nhập;

Bảy là, công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá: Tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác hội nhập quốc tế về kinh tế. Trong năm đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại – Bộ Công Thương, mở 05 lớp hội nhập kinh tế quốc tế tại các địa phương trong tỉnh với hơn 490 lượt cán bộ quản lý nhà nước các cấp, các hiệp hội và doanh nghiệp tham dự. Đồng thời phối hợp với Cục Thương mại điện tử – Bộ Công Thương tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và khối doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Triển khai hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử cho 10 doanh nghiệp./.

Ng.Lê Hồng

kiengiang.gov.vn

Mọi thông tin hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến Tin Tức, Thị Trường, Thương Hiệu, Doanh Nghiệp … xin gửi về địa chỉ email: info@saigontiepthi.vn; Đường dây nóng: 01 247.000.247.

dang-ky-giay-phep-website

Thành Lập Công Ty

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: