Kết quả Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM lần V (9/8/2013)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2013,Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chính thức công bố kết quả “Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) TP.HCM Lần V”.

Hình ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc sở TTTT TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng CNTT – TT lần thứ năm

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI THƯỞNG CNTT-TT TP.HCM LẦN V
STT
SẢN PHẨM – DỊCH VỤ
TÊN ĐƠN VỊ
I
Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu
1
Quản lý Tổng thể Bệnh viện FPT.eHospital
Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT
2
Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Asoft ERP
Công ty Giải pháp phần mềm Mặt Trời Xanh
3
Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN
Công ty Cổ phần Misa
II
Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu
1
Sản phẩm “Máy bộ ROBO” và “Server ROBO”
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ROBO
2
Sản phẩm “Máy tính để bàn thương hiệu Việt SingPC”
Công ty Cổ phần Công nghệ SILICOM
III
Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu
1
Dịch vụ Truyền hình trả tiền One TV/FPT Play HD
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
2
Dịch vụ tích hợp hệ thống
Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ tin học HPT
3
Gia công một phần nghiệp vụ cho doanh nghiệp (Business Process Outsourcing).
Công ty TNHH GHP Far East
IV
Nhóm 4: Đơn vị ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu
1
Ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á
V
Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT Thành phố
1
Cá nhân
Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đồng Thị Bích Thủy
– Giám đốc chương trình “Innovation support” – Trung tâm xuất sắc John von Neumann, Đại học quốc gia Tp.HCM
V
Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT Thành phố
2
Tập thể
Công ty TNHH Cisco Systems Việt Nam
VI
Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại TP.HCM
 
TÊN SINH VIÊN
TÊN TRƯỜNG
1
Trương Đại Dương
Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM
2
Trương Thái Châu
Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM
3
Nguyễn Ngọc Châu Sang
Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM
4
Nguyễn Cao Kỳ
Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM
5
Tạ Thu Thủy
Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM
Theo icti-hcm

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: