Huy động vốn đầu tư xây dựng với các dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới trên địa bàn Tp Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn các chủ đầu tư trên địa bàn triển khai, thực hiện việc huy động vốn đầu tư xây dựng với các dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới trên địa bàn TP. Hà Nội như sau :


Một dự án nhà ở do HUD làm chủ đầu tư tại phía Nam Hà Nội đang hoàn thiện

Trước thời điểm Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (gọi tắt là Nghị định 71/2010/NĐ-CP), pháp luật không có quy định yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo Sở Xây dựng về việc huy động vốn để xây dựng nhà ở. Vì vậy, đối với các trường hợp chủ đầu tư là các Tổng công ty giao hoặc ủy quyền cho các công ty thành viên được phép huy động vốn và kinh doanh sản phẩm nhà ở thì các công ty thành viên này được tiến hành huy động vốn để xây dựng nhà ở và có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng về việc huy động vốn theo quy định. Tuy nhiên kèm theo văn bản báo cáo thì các công ty thành viên phải gửi kèm hồ sơ mà chủ đầu tư đã giao hoặc ủy quyền kinh doanh sản phẩm nhà ở và huy động vốn.

Đối với trường hợp triển khai thực hiện dự án sau ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì chỉ các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới được quyền huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở và có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng về việc huy động vốn theo quy định.

Thùy Anh_Báo Xây Dựng

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: