Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Theo đó, hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% ngoài điều kiện được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; Nhà ở đáp ứng các tiêu chí về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở được áp dụng thuế GTGT;

Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ là đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng; nếu muốn áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ, cá nhân kinh doanh) phải đáp ứng điều kiện: thực hiện đầy đủ chế độ kế toánhóa đơn, chứng từ và phải đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp mới thành lập có thể đăng ký áp dụng phương pháp phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp không đăng ký thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Số thuế GTGT mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt không được khấu trừ, không được hạch toán vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định

Cơ sở kinh doanh trong mười hai tháng liên tục hoặc bốn quý liên tục phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ thì được hoàn thuế (thay vì trước đây là 3 tháng)

Cơ sở mới thành lập; dự án đầu tư mới; cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn thuế nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư hoặc để xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên (thay vì trước đây là 200 triệu).

Nghị định số 209 thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP và số 121/2011/NĐ-CP, đồng thời bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP.

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS / D Đ D N

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: