Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)

Cán bộ chủ chốt tiếp thu học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) tại điểm cầu trực tuyến huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Sáng 5-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) dành cho lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh, huyện, xã đến bí thư chi bộ ấp, khu phố. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu: Các cấp ủy Đảng cần phải nghiên cứu sâu sắc hơn các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI); thảo luận, bàn bạc, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động (kế hoạch) thực hiện của cấp ủy, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của tỉnh, địa phương nhằm tiếp tục ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, thường trực cấp ủy trực tiếp tổ chức quản lý tốt hội nghị tại các điểm cầu; sắp xếp công việc thời gian dự hội nghị, từng cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm đồng thời thực hiện tốt công tác “bảo mật” cả đường truyền và tài liệu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ban Đảng phối hợp phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên đến dự theo dõi tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, hơn 3.150 đại biểu chủ chốt từ tỉnh, huyện, xã đến bí thư chi bộ ấp, khu phố đã được tiếp thu học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Dự thảo các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường” và Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Hội nghị sẽ tiếp tục triển khai vào ngày 06 tháng 8 năm 2013./.

Quốc Tuấn / Theo Website Kiên Giang

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: