Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Sáng 23-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan thường trực) tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013…

Cán bộ, đảng viên tiếp thu học tập chuyên đề năm 2013.

Theo báo cáo đánh giá: Các cấp ủy Đảng đã tổ chức triển khai, quán triệt khá tốt việc thực hiện Chỉ thị 03, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03, ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư và của cấp ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, kế hoạch học tập chuyên đề hàng năm. Ban Tuyên giáo các cấp làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03; phân công cán bộ, chuyên viên tham dự sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ cơ sở; có công văn chấn chỉnh một số việc thực hiện chuyên đề năm 2013; tổ chức hội nghị giao ban và kiểm tra, khảo sát tình hình ở một số chi, Đảng bộ cơ sở… Qua đó giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả hơn.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã mở được 731 lớp, có 40.539 đảng viên, đạt 98,1%; 21.255 cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập chuyên đề. Toàn tỉnh có 799 chi bộ, Đảng bộ cơ sở chiếm 94,2% và 2.462 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo; có 38.969 đảng viên, chiếm 94,2% và 22.252 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên viết bảng đăng ký làm theo, chiếm 83,5%.

Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03, và nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Cụ thể như: Báo Kiên Giang, Đài PT-TH Kiên Giang; Wetise Kiên Giang, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố thường xuyên duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… Một số địa phương, đơn vị tổ chức họp mặt, gắn với giao lưu, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ.

Tuy nhiên, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, một số cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã quán triệt được mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03 và nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng từng lúc chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong triển khai thực hiện, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ kịp thời; thiếu chủ động, sáng tạo trong thực hiện, còn trông chờ hướng dẫn của cấp trên,… Thực hiện Hướng dẫn 09, ngày 02-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở nhiều nơi chưa tốt, còn hình thức, ít trao đổi thảo luận, liên hệ tình hình thực tế và đề ra biện pháp thực hiện.

Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc có nhiều đề xuất, kiến nghị với Trung ương, như: Hàng năm, việc triển khai chuyên đề cần thực hiện sớm hơn, vì thời gian qua là còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai ở cơ sở. Cần xây dựng tiêu chí cụ thể trong việc đánh giá kết quả việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có quy định cụ thể để ràng buộc trách nhiệm của bí thư chi bộ, đảng viên cơ sở khi để xảy ra sai phạm về đạo đức, tiêu cực ở tổ chức Đảng do mình phụ trách. Ban hành hướng dẫn cơ chế giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chương trình giảng dạy trong các bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tiêu chí xét phân loại đảng viên, tổ chức Đảng; đạo đức nghề nghiệp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức mỗi năm 2 lần cho các huyện, thị, thành phố giao lưu điển hình để có điều kiện trao đổi học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị./.

Quốc Tuấn _ Theo website Kiên Giang (UBND Tỉnh)

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: