Hanoimilk: Doanh thu quý 4 giảm mạnh, lãi cả năm vẫn đạt hơn 3 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2013, Hanoimilk đạt tăng trưởng doanh thu 6% lên 238 tỷ đồng và tăng trưởng lợi nhuận 151% lên 3,06 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk-HNMcông bố kết quả kinh doanh năm 2013.

Quý 4 hàng năm thường là quý công ty đạt doanh số và lợi nhuận cao so với các quý khác do đặc thù ngành tiêu dùng dịp tết. Tuy nhiên, quý 4 năm nay, doanh số của công ty sụt giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần giảm nhưng biên lãi gộp trong kỳ tăng mạnh từ mức 10% cùng kỳ lên 29% nên lãi gộp của công ty vẫn đạt tăng trưởng mạnh.

Nỗ lực tiết giảm đáng kể mọi chi phí kinh doanh như chi phí tài chính giảm 27%, chi phí bán hàng giảm 37%, chi phí quản lý giảm 43% nhưng do cùng kỳ công ty có 12,6 tỷ đồng lợi nhuận khác nên lợi nhuận quý 4/2013 chỉ đạt 1,19 tỷ đồng, giảm mạnh 60% so với quý 4/2012.

Lũy kế cả năm 2013, Hanoimilk đạt tăng trưởng doanh thu 6% lên 238 tỷ đồng và tăng trưởng lợi nhuận 151% lên 3,06 tỷ đồng. Công ty gần cán đích kế hoạch lãi 3,1 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

Kết quả kinh doanh năm 2013

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012   Q4/2013 Q4/2012  
Doanh thu thuần

237.87

223.56

6%

42.17

75.41

-44%

Lãi gộp

65.72

34.74

89%

12.05

7.64

58%

Biên lãi gộp

28%

16%

 

29%

10%

 
Chi phí tài chính

5.85

7.06

-17%

1.27

1.74

-27%

Chi phí bán hàng

44.18

38.31

15%

7.76

12.24

-37%

Chi phí quản lý

12.85

12.51

3%

1.96

3.45

-43%

Lợi nhuận sau thuế

3.06

1.22

151%

1.19

2.95

-60%

 Kết quả kinh doanh năm 2013-HNM

Thanh Hiên / Theo TTVN

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: