Hàng loạt doanh nghiệp bị truy hàng tỷ đồng tiền thuê đất từ…1 thập kỷ trước

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố Kết luận số 65/KL-TTCP đề nghị truy thu tiền thuê đất đối với một loạt doanh nghiệp chủ đầu tư của các khu công nghiệp do những sai sót trong quá trình điều chỉnh đơn giá thuê đất giai đoạn 2006-2008.

Không tính tiền thuế đất với diện tích đất chưa thu hồi

Cụ thể, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp (KCN) Sông Mây là chủ đầu tư KCN Sông Mây được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/1/2016. Theo kết luận của TTCP phải thực hiện truy thu 6,1 tỷ đồng tiền thuê đất cho giai đoạn từ 2006-2008 do chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định 142 của Chính phủ.

Trong quá trình thanh tra, Thủ tướng Chính phủ có Công văn 1817 ngày 29/9/2009 về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đối với một số trường hợp được điều chỉnh đơn giá thuê đất theo nguyên tắc tăng không quá 15% so với đơn giá của lần công bố trước đó. Do đó, căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất này, Đoàn thanh tra đã xác định số tiền thuê phải truy thu của CTCP KCN Sông Mây do chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất là 6,1 tỷ đồng.

Khi xác định truy thu số tiền thuê đất trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008, diện tích đất thuê mà Đoàn thanh tra áp dụng là 2.510.761,7 m2 có trừ đi diện tích điều chỉnh ngoài khu theo Quyết định phê duyệt quy hoạch 557 ngày 15/2/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai là 49.900 m2 nhưng lại chưa trừ đi diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng là 437.180,1 m2.

TTCP sau đó đã có văn bản ngày 21/9/2016 báo cáo Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai xác định chính xác diện tích thực tế cho thuê để từ đó xác định số tiền thuê đất phải nộp của công ty theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu này.

Nhiều chủ đầu tư của các khu công nghiệp bị truy thu tiền thuê đất (trong ảnh là KCN Nhơn Trạch 2)

Nhiều chủ đầu tư của các khu công nghiệp bị truy thu tiền thuê đất (trong ảnh là KCN Nhơn Trạch 2)

Một công ty khác là IDCO – chủ đầu tư KCN Nhơn Trạch I được Nhà nước cho thuê đất trước 1/1/2006. TTCP kết luận phải thực hiện truy thu 872,1 triệu đồng do điều chỉnh đơn giá không đúng quy định tính đến ngày 31/12/2005 và truy thu trên 4,1 tỷ đồng tiền thuê đất cho giai đoạn từ 2006-2008 do không điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định.

CTCP PT Đô thị – Công nghiệp số 2 là chủ đầu tư KCN Nhơn Trạch II được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/1/2006. Công ty này cũng bị truy thu trên 8,4 tỷ đồng tiền thuê đất trong giai đoạn từ 2006-2008 theo Kết luận của TTCP do không điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định.

Số tiền truy thu đối với những công ty trên được TTCP xác định căn cứ vào Công văn 1817 ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa là chủ đầu tư của KCN Tam Phước được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/1/2006. Theo kết luận của TTCP, công ty này cũng bị truy thu 740,8 triệu đồng do không điều chỉnh đơn giá thuê đất cho giai đoạn từ năm 2006-2008. Tuy nhiên, diện tích thuê đất mà Đoàn thanh tra áp dụng để tính truy thu tiền thuê đất lại bao gồm cả diện tích đất chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng và diện tích đất cho 10 nhà đầu tư tư thứ cấp được miễn tiền thuê đất 7 năm. Do đó, sau khi đối chiếu số liệu, UBND tỉnh Đồng Nai đã xác định số tiền thuê đất phải truy thu đối với công ty này trong giai đoạn từ 2006-2008 là 310,3 triệu đồng. Công ty đã nộp xong vào tài khoản của TTCP.

Song, nêu ý kiến về trường hợp này, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị làm rõ phần diện tích đất cho 10 nhà đầu tư thứ cấp thuê đất được miễn tiền thuê đất 7 năm (bao gồm cả giai đoạn 2006-2008) được loại trừ khỏi diện tích tính truy thu tiền thuê đất.

Nhiều doanh nghiệp bị truy thu tiền đền bù bồi thường đất

Bên cạnh những trường hợp nói trên thì một số doanh nghiệp khác lại bị truy thu tiền đền bù bồi thường đất. Chẳng hạn, Dự án Khu dân cư Đinh Thuận do Công ty Đinh Thuận làm chủ đầu tư. Hội đồng bồi thường chưa tính tiền đền bù đất công đối với diện tích 22.921,5 m2. Số tiền đền bù đất công tính thiếu, phải truy thu về cho ngân sách Nhà nước theo Kết luận của TTCP là hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Đinh Thuận bị truy thu hơn 7,1 tỷ đồng và Công ty Licogi 16 bị truy thu hơn 2,7 tỷ đồng. Đối với hai trường hợp này này, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã xác định số tiền được khấu trừ là số tiền mà Công ty Đinh Thuận (chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đinh Thuận) và Công ty Licogi (chủ đầu tư dự án Khu dân cư Licogi 16) đã ứng trước để bồi thường, hỗ trợ đất cho dự án.

Tuy nhiên, đoàn thanh tra của TTCP đã xác định lại số tiền được khấu trừ là số tiền bồi thường, hỗ trợ đất tương ứng với diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, số tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất mà công ty đã bồi thường (cho người dân có đất bị thu hồi) cho phần diện tích đất được giao (Nhà nước giao đất không thu tiền” để xây dựng đường giao thông và các công trình công cộng nằm trong dự án thì không được khấu trừ và phải thực hiện truy thu số tiền hàng tỉ đồng nói trên.

Bích

Dân trí

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: