Hà Tiên sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130 của Bộ Chính trị

Ngày 13/9/2013, Thị ủy Hà Tiên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Huỳnh Duy Minh, Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy Hà Tiên chủ trì hội nghị. (Ảnh)

Thực hiện Thông báo số 130 của Bộ Chính trị, thời gian qua đảng bộ thị xã Hà Tiên chỉ đạo tăng cường vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành chức năng, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, tố cáo. Trong 5 năm qua, UBND các cấp đã tiếp nhận 1.223 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo trong đó có 985 đơn thuộc thẩm quyền; đã xem xét giải quyết được 974 đơn, đạt 98,90% trong đó giải quyết được 14 vụ với 320 đơn khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài như: Dự án mở rộng Bến tàu Mương Đào, phường Đông Hồ; dự án mở rộng khu công nghiệp Thuận Yên giai đoạn 2; dự án khu du lịch Hòn Đước- Hòn Tre Vinh, xã Tiên Hải. Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua đó xem xét bồi thường bổ sung cho người dân số tiền 12 tỷ 282 triệu đồng, công nhận quyền sử dụng đất 13.614m2 đất các loại; thu hồi cho Nhà nước 1 tỷ 433 triệu đồng và 251.841 m2 đất các loại.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức và đảng viên, trong 5 năm qua Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiếp nhận 67 đơn thư tố cáo đối với 70 đảng viên, xem xét giải quyết 41 đơn, qua giải quyết đã xử lý các vi phạm đối với 16 đảng viên trong đó thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 09, cảnh cáo 05, cách chức 01, khai trừ 01 đồng thời minh oan cho 07 đảng viên.

Thời gian tới thị xã Hà Tiên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nhân dân hiểu và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo không có căn cứ hoặc tố cáo vượt cấp; tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu luật pháp luật; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, sai phạm, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Tin và ảnh: Minh Đức _ Theo Cổng TTĐT Hà Tiên _ KG

Bạn nên đọc

Chủ tịch VietinBank được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay, tại TP Hạ Long, BCH Đảng bộ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ …

%d bloggers like this: