Hà Nội: Xử lý 10.341 trường hợp vi phạm kê khai thuế

Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, trong năm 2014 thông qua việc đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế, cơ quan Thuế đã xử lý 10.341 trường hợp vi phạm các lỗi như: Kê khai không đúng, không đủ; với số tiền xử phạt 8,7 tỷ đồng.

anhhn.jpg (448×299)
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: T.Hằng.

Theo đánh giá của Cục Thuế Hà Nội, tỷ lệ người nộp thuế đã nộp tờ khai đạt 95% tuy nhiên công tác kê khai và kế toán thuế vẫn còn hạn chế như: Chưa đôn đốc triệt để các doanh nghiệp nộp đủ, đúng thời hạn hồ sơ khai thuế, chưa kịp thời xử lý vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Nhiệm vụ đặt ra với cơ quan Thuế Hà Nội trong năm 2015 tiếp tục rà soát, theo dõi biến động của người nộp thuế, cập nhập đầy đủ, kịp thời dữ liệu kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để có các biện pháp công tác phù hợp với từng thời kỳ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

(HQ Online)

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: