Khi đến đổ xăng, khách hàng xe vào quầy thanh toán để làm thủ tục “tự phục vụ mình”.