Giới thiệu về kitra

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Kiên Giang (KITRA) là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Kiên Giang được thành lập đầu năm 2002.

Năm 2005 Trung tâm Xúc tiến Thương mại Kiên Giang (KITRA) là cơ quan trực thuộc Sở Thương mại Kiên Giang theo quyết định số 787/QĐ-UB ngày 07/03/2005.

Năm 2006 Trung tâm Xúc tiến Du lịch Kiên Giang là cơ quan trực thuộc Sở Du lịch Kiên Giang theo Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Năm 2007 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Kiên Giang (KITRA), Trung tâm Xúc tiến Du lịch Kiên Giang và bổ sung nhiệm vụ xúc tiến đầu tư. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 02/2002/QĐ-UB ngày 17/01/2002, Quyết định số 787/QĐ-UB ngày 05/05/2005 và Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 07/03/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang. Thông báo hoạt động chính thức vào ngày 15/04/2008.

2. Nhiệm vụ

1. Phối hợp với các sở, ngành có liên, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các khu Công nghiệp và các Hội nghề nghiệp… đề xuất các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về công tác xúc tiến của tỉnh. Đồng thời tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch đó khi được phê duyệt.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh chính sách hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu, phát triển dịch vụ du lịch, đầu tư nước ngoài vào tỉnh và đầu tư các doanh nghiệp trong tỉnh ra nước ngoài.

3. Thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường trong nước và xuất khẩu, cơ hội đầu tư để tham mưu cho UBND tỉnh và tư vấn cho các doanh nghiệp.

4. Xây dựng website của tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của tỉnh; thông tin về thương mại, du lịch và đầu tư theo quy hoạch phát triển qua mạng thông tin của tỉnh.

5. Phát hành bản tin thương mại, du lịch và đầu tư, các ấn phẩm về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các khu vực kinh tế trọng điểm, các chính sách khuyến khích xuất khẩu, du lịch và đầu tư của tỉnh và quốc gia, thông tin thị trường, cơ hội kinh doanh, thông tin về du lịch và doanh nghiêp phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ hoặc giới thiệu các tổ chức cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu thị trường, tiếp thị, ngoại thương, du lịch đầu tư, ngọai ngữ; tư vấn hoặc giới thiệu tư vấn cho doanh nghiệp về giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán, bảo hiểm, thiết kế mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp, bao bì đóng gói, v.v … giúp doanh nghiệp nâng cao các chức năng về thương mại trong và ngoài nước.

7. Tư vấn, hổ trợ doanh nghiệp mở các văn phòng đại diện thương mại, du lịch và đầu tư ở trong nước và ngoài nước, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm.Tổ chức hoăc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội trợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và ngoài nước.

8. Đề xuất việc áp dụng các chính sách khuyến khích xuất khẩu, phát triển du lịch và đầu tư của tỉnh cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

9. Xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm xuất khẩu; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ và triển lãm hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.

10. Cung cấp hoặc giới thiệu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đến tỉnh tìm cơ hội và đối tác kinh doanh.

11. Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh ngiệp trong nước và nước ngoài, qua đó kiến nghị với UNBD tỉnh các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh; tổ chức cho doanh nghiệp gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và các cơ sở, ngành tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

12. Phát triển hợp tác quốc tế với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước và nước ngoài, nhằm đẩy mạnh hoạt động xúx tiến thương mại, du lịch và đầu tư của tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức: TCIKI gồm có các bộ phận:

  • Ban Giám Đốc

– Giám đốc: Trần Thanh Mộc; số điện thoại: 077.3922220.

– Phó Giám đốc: Nguyễn Giải Phóng; số điện thoại: 077.3922231.

– Phó Giám đốc: Quảng Xuân Lụa; số điện thoại:

  • Phòng Tổ chức – Hành chính

– Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Kiệt ;số điện thoại: 077.2210273.

Đinh Hồ Ngọc Hạnh;số điện thoại: 077.3877812.

  • Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

– Trưởng phòng:Huỳnh Thiện Phủ; số điện thoại: 077.3946379.

– Phó Trưởng phòng:

Phan Thị Nhật Phương; số điện thoại: 077.3946345.

  • Phòng Thông tin tổng hợp và Tuyên truyền

– Trưởng phòng: Bành Tòng Mẫn; số điện thoại: 077.2210275.

– Phó trưởng phòng: Trần Thanh Thơm; số điện thoại: 077.3877625.

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: