Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng Giá Chênh lệch % thay đổi
Dầu WTI giao ngay 48,36 -0,05 -0,10%
Dầu Brent giao ngay 52,55 -0,02 -0,04%

Xăng dầu (Uscent/gal)

Giá Chênh lệch % thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB 162,53 +0,64 +0,40%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex 163,11 +0,67 +0,41%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch % thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex 2,92 -0,01 -0,34%

Nguồn: Bloomberg.com