Loại cà phê Thị trường Giá
Cà phê vối nhân xô Đắc Lắc 38.600 đ/kg (thu mua)
Cà phê vối nhân xô Lâm Đồng 38.000 đ/kg (bán buôn)

 Nguồn: Bộ Nông nghiệp