Gần 95% bộ, ngành hoàn thành phân bổ dự toán chi thường xuyên

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 1-2015, đã có gần 95% bộ, cơ quan trung ương thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách thường xuyên.

Năm 2015, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Ảnh: Internet.

Căn cứ nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao và hướng dẫn của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 1-2015 đã có gần 60% bộ, cơ quan trung ương triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư, đối với các địa phương.

63/63 HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quyết định nhiệm vụ kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2015 của địa phương, với tổng số thu và chi NSNN năm 2015 cao hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, tổng số thu tăng 1,6%, tương đương 14.846,4 tỷ đồng; tổng số chi cân đốingân sáchđịa phươngtăng 3,2%, tương đương 17.882,4 tỷ đồng. Đối với những trường hợp chậm triển khai hoặc phân bổ, quyết định dự toán chưa đúng quy định, Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc và yêu cầu điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trong năm 2015, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch và dự toán NSNN năm 2015, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2015 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương theo quy định.

Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung, chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm hoàn thành mức cao nhất dự toán NSNN năm 2015 Quốc hội quyết định, phấn đấu tăng thu nội địa, xuất nhập khẩu để bù đắp số giảm thu về dầu thô; chi NSNN chặt chẽ, trong phạm vi dự toán Quốc hội đã quyết định.

Theo Minh Anh – Báo Hải quan

Bạn nên đọc

Ôtô miễn thuế ‘đổ bộ’ về Việt Nam, tập kết kín cảng chờ lăn bánh

Hàng ngàn xe ô tô miễn thuế nhập khẩu từ khu vực ASEAN bắt đầu …

%d bloggers like this: